Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 123
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: siamcafexp Date: ԧҤ 12, 2006, 02:40:04 AM
HDD ¾Ñ§Ë¹Ð¤ÃѺä¿ÅìàÅÂËÒÂËÁ´ àÍéÒã¤ÃÂѧà¡çºä¿Åì¹ÕéäÇéú¡Ç¹ upload ãÊèãËéãËÁè·ÕÀÒ¾´éÇÂÂÔè§´Õ ÂÔ觾ٴÂѧà«ç§äÁèËÒÂàÅÂáµèÂѧ´Õ°Ò¹¢éÍÁÙÅäÁèËÒÂä»ËÁ´µÒÁ  :'(
Re: Mini Tip. ทำ FlashDrive ให้บูตได้ By: rat23 Date: ԧҤ 13, 2006, 02:06:56 AM
ไม่รู้ว่าติดอะป่าวครับ
แนบไฟลได้แต่คู่มืออะครับ

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: niwatku53 Date: ԧҤ 13, 2006, 10:11:52 AM
ҧҡ: rat23 ԧҤ 13, 2006, 02:06:56 AM
äÁèÃÙéÇèÒµÔ´ÍлèÒǤÃѺ
Ṻä¿Åä´éáµè¤ÙèÁ×ÍÍФÃѺ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¤ÙèÁ×ÍÁÕáÅéǵéͧ¡ÒÃä¿ÅÅì·Õè·ÓãËéºÙµusbä´é¨Ò¡flash drive à»ç¹Ãкº NTFS ¤ÃѺ
ẺFAT32 ÁÕáÅéÇ
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: niwatku53 Date: ԧҤ 13, 2006, 10:51:42 AM
ҧҡ: niwatku53 ԧҤ 13, 2006, 10:11:52 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¤ÙèÁ×ÍÁÕáÅéǵéͧ¡ÒÃä¿ÅÅì·Õè·ÓãËéºÙµusbä´é¨Ò¡flash drive à»ç¹Ãкº NTFS ¤ÃѺ
ẺFAT32 ÁÕáÅéÇ

ËÒä´éÅРÍÒÁÒáºè§»Ñ¹¡Ñ¹¹Ð¤ÃѺ
 ¢éÒµÒÁ¹Õé¹Ðhttp://unlimitpc.com/modules.php?name=Artical&pa=showpage&pid=138
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: etanut Date: ԧҤ 23, 2006, 09:07:46 AM
ä»´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁÁÒÅͧ·ÓÅФÃѺ àÅÂÍÑ»ä¿ÅìäÇéãËé à¼×èÍÊÁÒªÔ¡ÂѧÁÐÁÕ  ;D

[ä¿ÅìṺ¶Ù¡Åºâ´Â¼Ùé´Óà¹Ô¹¡ÒÃ]
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: prachuab032 Date: ѹ¹ 24, 2006, 07:49:07 AM
ÂÍ´ä»àŤÃѺ ·Ô»¹Õé
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: chaimee Date: Ҥ 16, 2006, 07:25:34 PM
¤×ͼÁãªénotbook ÁѹÁÕªèͧàÊÕº SD card äÁè·ÃÒºÇèÒãªéá·¹handdrive ä´é»èÒǤÃѺ ·Ñé¹¼ÙéÃÙé Smiley
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: bogus Date: Ҿѹ 20, 2007, 09:31:02 AM
Utility ·ÕèãªéÊÓËÃѺ¡Òà Format «Öè§ÊÒÁÒö d/l ä´é·Õè¹Õè¤ÃѺ http://www.siamcafe.net/b...;topic=8373.0;attach=5638
can not load
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: gpcom Date: Ҿѹ 20, 2007, 01:18:31 PM
¡Ó Bios ÁѹµÑé§Âѧä§ãËéºÙµ USB ËÅФÃѺ ·èÒ¹ ;) ;) ;)
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: bampro Date: Զع¹ 06, 2007, 08:42:05 AM
¡ÓÅѧµéͧ¡ÒÃàŤѺ ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ ûemoticon226:
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: pingpong14 Date: Զع¹ 08, 2007, 01:09:28 PM
·ÓãËé·Õ¤ÃѺ Roll Eyes
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: zetarnet Date: Զع¹ 08, 2007, 01:52:21 PM
 Roll Eyes·ÓäÁ¤ÅÔ¡µÒÁÅÔ駤ìäÁèä´éÅФèÐ...·Ô»¹ÕéËÒÁÒ¹Ò¹¹Ð...ÅÔ駤ìà¨ë§àËÁ×͹à´ÔÁ¹ÐªèÇÂÍѾãËéãËÁè˹èͤéÒ
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: musikung Date: չҤ 30, 2008, 09:31:43 AM
ok
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: musikung Date: չҤ 30, 2008, 10:03:33 AM
âËÅ´äÁèä´éÁѹäÁèãËéâËÅ´
Re: Mini Tip. ·Ó FlashDrive ãËéºÙµä´é By: Monster Date: չҤ 30, 2008, 10:44:31 AM
§èÒ..ã¤ÃÁÕä¿Åì¹Õéú¡Ç¹Upload ãËé´éǤÃѺ (ÁÒäÁè·Ñ¹¤ÃѺáµèÍÂÒ¡ä´é¤ÇÒÁÃÙé) Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve