Siamcafe.net º·¤ÇÒÁà¡èÒ·Õè¹èÒʹã¨
Pages: 1234
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: NewweN Date: Զع¹ 13, 2007, 12:03:36 PM
ҧҡ: Ekawit Զع¹ 13, 2007, 11:35:41 AM
ªèÇ´éǤÃѺ ¢Ñé¹·Õè·Óä´éáÅéÇ áµè¢Ñé¹·Õè2 ¾ÔÁ¾ìáÅéÇ áµè msoobe.exe äÁèâªÇìãËé¹Ð¤ÃѺ¨Ðµéͧ·ÓÂѧ䧴դÃѺ
copyä»past ·Ñ駴Øé¹ÍФѺ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: mr.bik Date: áҤ 09, 2007, 02:15:30 AM
ÊØ´ÂÍ´ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ¤ÃѺ  Kiss
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: D_DG Date: áҤ 09, 2007, 11:23:20 AM
¶ÒÁ¹Ô´¹Ö§¤ÃѺ ÃéÒ¹¼Áãªéà»ç¹ Wingdows XP Home sevice 2 ÍèзÓ䧤Ѻ ¼ÁÁÕá¼è¹á·é 6 á¼è¹ áµèµÍ¹¹Õéãªéä´é äÁè¶Ö§ 2 á¼è¹àͧÍèзÓ䧴դѺ  :'(
ã¤Ã¾Í¨Ðã¨´Õ ªèÇÂᨡ CD-Key ËÃ×ͺ͡ÇÔ¸Õ·ÓãËé˹èÍÂʤѺ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: bitsonic Date: áҤ 10, 2007, 03:52:35 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡ææ¤ÃѺ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: M52U Date: áҤ 26, 2007, 06:05:14 PM
thank you cup
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: Forever Date: ԧҤ 12, 2007, 04:51:36 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃéÒºº
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: total2002 Date: ԧҤ 30, 2007, 11:49:18 AM
á¨èÁ¨Ô§ ¡¹ÔéÇãËé¤ÃѺ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: zame Date: Ȩԡ¹ 22, 2007, 03:54:14 AM
Êͺ¶ÒÁ¤ÃѺ ¼Á·Ó¢Ñ鹵͹·Õè2 ¾ÔÁ¾ì %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe/a áÅéÇ¡´enter à¤Ã×èͧÁѹá¨é§ÇèÒ windows cannot find C:\windows\system32\oobe\msoobe.exe/a .Make sure you typed the name correctly ,and then try again.
 ¡ÃسҵÃǨÊͺãËé˹èͤÃѺ ¨Ðµéͧá¡éä¢ÍÂèÒ§äõèÍ令ÃѺ µÍ¹¹Õé¼ÁÁÖ¹µÖºàŤÃѺ ·ÓµèÍäÁèä´é á¹Ð¹Ó´éǤÃѺ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ.
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: se7en_up Date: Ҥ 16, 2008, 07:08:29 PM
¢Íº¤Ø³à´éÍ
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: athaphol Date: Ҥ 22, 2008, 12:40:57 PM
à¤Â·Óä´é¹Ò¹áÅéÇ ¾ÍÁÒ·Óà¤Ã×èͧãËÁè Áѹ·ÓäÁèä´éáÅéÇÍèÐ ã¤ÃÁÕÇÔ¸ÕãËÁèºéÒ§ªèǺ͡·Õ
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ  Roll Eyes
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: energylevel Date: Ҥ 22, 2008, 01:01:53 PM
thank

Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: iampeepo Date: Ҥ 22, 2008, 02:55:03 PM
keyÁѹⴹẹáÅéÇäÁè³Ùé¡Ñ¹ËÃ×Í :c_laugh:
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: anirut Date: Ҥ 22, 2008, 04:40:32 PM
»Å. ¢Í¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺº·¤ÇÒÁ´Õæ¤ÃѺ.... ä´é¡ÅÒÂà»ç¹¢Í§á·éä»ÍÕ¡¤¹áÅéÇ ÍÔÍÔ
 ... ûok:¢Íº¤Ø³ÍÂèÒ§ÊÙ§ :'(ÊØ´ÂÍ´...
 
 

Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: funkkyboy Date: Ҿѹ 24, 2008, 11:05:46 PM
thank  ûemoticon236: ûemoticon236: ûemoticon236:
Re: ÇÔ¸Õ·ÓãËé WinXP à¶×è͹à»ç¹¢Í§á·é By: fairthai Date: չҤ 10, 2008, 09:41:52 PM
;) ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡æ §Ñ¿ Roll Eyes

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve