Siamcafe.net ºÍÃì´ General Linux
Pages: 1
à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: panyadee Date: ԧҤ 15, 2008, 07:31:14 PM
 Angry

ÃÒÂÅÐàÍÕ´
»ÃСÒÈ...à«é§...ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ¤Òà¿è
µÑé§ÍÂÙè 5/254 Á.ºè͹ä¡è «.ºè͹ä¡è µ.ËÑÇËÔ¹ Í.ËÑÇËÔ¹ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì
à»ç¹ÍÒ¤ÒþҹԪÂì 2 ªÑé¹ 2 Ëéͧ¹Í¹ 2 Ëéͧ¹éÓ ªÑ鹺¹ÊÒÁÒö¾Ñ¡ÍÒÈÑÂä´é ÀÒÂã¹µ¡áµè§àÃÕºÃéÍ ¾ÃéÍÁà¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ  (àªèÒà´×͹ÅÐ 12,000 ºÒ·)
ãªéÊÒÂÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ 2 àÊé¹ á¡ à¹çµ á¡à¡ÁÊì ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ ´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Clark Connect 4.2 àÊé¹ÅÐ 2 MB 1090 x 2 = 2180 ºÒ·
ÁÕà¤Ã×èͧ¤ÍÁ 22 à¤Ã×èͧ ...
Êà»ç¡ à¤Ã×èͧ....
CPU : Celeron 2.40 GHz ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧáÁè)
         Pentium 4  3.0 GHz ¨Ó¹Ç¹ 16 à¤Ã×èͧ
         AMD 1.8 GHz ¨Ó¹Ç¹ 5 à¤Ã×èͧ
Main board : Asus P5VD2-MX-SE
Ram : DDR2 Ram 1 GB
¡ÒÃì´¨Í : NVIDIA GeForce FX 7300 GT 256 MB
Monitor : LG FLATRON L1753S 17” (LCD)
              Samsung SyncMaster740N 17” (LCD)
Mouse : ps/2
Keyboard : ps/2
Printer : EPSON CX3900 ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ
ÏÅÏ
**** ¾ÃéÍÁ webcam , Ëٿѧ ,à¡éÒÍÕéâ«¿ÒÍÂèÒ§´Õ»ÃѺ¹Í¹ä´é ·Ø¡à¤Ã×èͧ ·Ø¡à¤Ã×èͧÁÕÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¶Ù¡µéͧµÒÁ¡®ËÁÒÂ
**** ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ UBC ãËé´éÇÂ
ʹ㨵ԴµèÍ ¤Ø³à»é 081-3690283
(ÃÒ¤ÒÊÒÁÒöµèÍÃͧ¡Ñ¹ä´é ËÃ×Í µéͧ¡ÒÃà«é§à©¾ÒÐà¤Ã×èͧ¡çä´é)

ÃÒ¤Ò 500,000 ºÒ·

ŧ»ÃСÒÈâ´Â : ¤Ø³à»é, e-mail : [email protected], Tel. 081-3690283   Kiss
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: praterpig Date: ѹҤ 11, 2008, 09:14:05 AM
àÍé ·ÓàÅ·ÕèËÑÇËÔ¹¡ç´Õ¹èÐ
â´¹ ¹Ñ¡º. . . . .  àÅè¹ËÃ×Íà»ÅèÒ
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: NickyPrimp Date: ѹҤ 11, 2008, 09:23:16 AM
 ÁÕÀÒ¾»ÃСͺ´éǨдÕÁÒ¡àŤÃѺ  clap clap
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: Tubaa Date: ¹ 22, 2009, 04:46:06 PM
¶éÒÁÕÀÒ¾»ÃСͺ´éÇ ¡ÒõѴÊԹ㨢ͧËÅÒÂ æ ·èÒ¹¹èÒ¨ÐàÃçÇ¢Ö鹹мÁÇèÒ $$ $$
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: sangwanpe Date: Ҥ 01, 2009, 08:49:43 PM
 006
ÍѾഷãËéãËÁè¤ÃѺ ÃÒÂÅÐàÍÕ´µÒÁ¹ÕéàÅ ÁÕÃÙ»´éǹФÃѺ

http://www.siamcafe2r.com/forum/index.php/topic,24618.0.html

à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹)

ÃÒÂÅÐàÍÕ´
»ÃСÒÈ...à«é§...ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ¤Òà¿è
µÑé§ÍÂÙè 5/254 Á.ºè͹ä¡è «.ºè͹ä¡è µ.ËÑÇËÔ¹ Í.ËÑÇËÔ¹ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì
à»ç¹ÍÒ¤ÒþҹԪÂì 2 ªÑé¹ 2 Ëéͧ¹Í¹ 2 Ëéͧ¹éÓ ªÑ鹺¹ÊÒÁÒö¾Ñ¡ÍÒÈÑÂä´é ÀÒÂã¹µ¡áµè§àÃÕºÃéÍ ¾ÃéÍÁà¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ  (àªèÒà´×͹ÅÐ 12,000 ºÒ·)
ãªéÊÒÂÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ 2 àÊé¹ á¡ à¹çµ á¡à¡ÁÊì ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ ´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁ Clark Connect 4.2 à¹çµ 4 MB 2500 ºÒ· + à¹çµ 2 MB 1090 ºÒ·
ÁÕà¤Ã×èͧ¤ÍÁ 22 à¤Ã×èͧÅÙ¡ áÅÐ 3 à¤Ã×èͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì ...
Êà»ç¡ à¤Ã×èͧ....
CPU : Celeron D 2.4 GHz ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧáÁè)
   Pentium 4  2.4 GHz ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧáÁè)
   Pentium 4  3.0 GHz ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧà«ÔÃì¿àÇÍÃìà¹çµ)
   Pentium 4  3.0 GHz ¨Ó¹Ç¹ 15 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧÅÙ¡)
   Pentium Cor2Duo 2.6 GHz ¨Ó¹Ç¹ 3 à¤Ã×èͧ (à¤Ã×èͧÅÙ¡)
   AMD 2.8 GHz ¨Ó¹Ç¹ 4 à¤Ã×èͧ
Main board : Asus P5VD2-MX-SE, Asus M2N
Ram : DDR2 Ram 1 GB, 2 GB
¡ÒÃì´¨Í : NVIDIA GeForce FX 8500 GT, FX 8400 GS, FX 7300 GT 256 MB
Monitor : LG FLATRON L1753S 17” (LCD), Sangsung 733N 17” (LCD)
              Samsung SyncMaster740N 17” (LCD)
Mouse : ps/2
Keyboard : ps/2
Printer : HP Office 4355 All-in-one printer, Fax, Copy, Scan ¨Ó¹Ç¹ 1 à¤Ã×èͧ
**** ¾ÃéÍÁ webcam , Ëٿѧ ,à¡éÒÍÕéâ«¿ÒÍÂèÒ§´Õ»ÃѺ¹Í¹ä´é ·Ø¡à¤Ã×èͧ
**** ¾ÃéÍÁµÔ´µÑé§ ¨ÕéÍѹµÖê§à¤àºÔéÅ ãËé´éÇÂ
ʹ㨵ԴµèÍ ¤Ø³ÊѧÇÒÅÂì â·Ã. 081-3690283


ÃÒ¤Ò 500,000 ºÒ· (ÃÒ¤ÒÊÒÁÒöµèÍÃͧ¡Ñ¹ä´é ËÃ×Í µéͧ¡ÒÃà«é§ á¡¢ÒÂä´é)

ŧ»ÃСÒÈâ´Â : ¤Ø³ÊѧÇÒÅÂì, e-mail : [email protected]
Tel. 081-3690283

Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: GooGajoG Date: Ҥ 04, 2009, 10:40:40 PM
äÁèàÍÒà¤Ã×èͧ  àÍÒËéͧä´éäËÁ + áÍÃì ¤ÃѺ
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: sangwanpe Date: Ҥ 07, 2009, 10:51:54 PM
ҧҡ: GooGajoG Ҥ 04, 2009, 10:40:40 PM
äÁèàÍÒà¤Ã×èͧ  àÍÒËéͧä´éäËÁ + áÍÃì ¤ÃѺ

ÅͧÁÒ¤Ø嫯 ÊÔ¤ÃѺ ¤èÒàªèÒ ËÁ×è¹ Êͧ áµè¼Á¢ÒÂáÍÃì µèÍ 60,000 ÃÇÁ 2 µÑÇ Ë¹éÒ ËÅѧ ¤ÃѺ
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: worapan Date: áҤ 22, 2009, 07:56:47 PM
ËéͧÊÇ´չèÒ«×é͵èÍáµèÊ໤à¤Ã×èͧµ¡Âؤä»áÅéÇ
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: vwillsdfz Date: Ҥ 21, 2012, 10:19:00 AM
ÍÔÍÔ ´Õ¨Ñ§àÅ ¢Íº¤Ø¹¤ÃѺ
Re: à«é§ÃéÒ¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ/à¡Á ·ÓàÅ´Õ Ë¹éÒ µÅÒ´¹Ñ´ºè͹ä¡è (ËÑÇËÔ¹) By: cocore Date: Զع¹ 19, 2012, 11:59:31 AM
 021 021  Í×Á....¤Ô´à´Ù¡è͹¹Ð

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve