Siamcafe.net Patch Game NO CD
Pages: 1
Crazy Taxi 3 á¶Á Hack map Dota v6.66b Garena By: 3fc1b8 Date: չҤ 04, 2010, 08:33:37 PM
Hack map Dota v6.66b Garena áΤàÁ¾

[PC] Crazy Taxi 3 - High Roller¤ÇÒÁµéͧ¡ÒâͧÃкº¢Ñé¹µèÓ
OS: Windows 98/ME/2000/XP
Processor: Pentium 3 @ 1 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 256 MB
Hard Drive: 500 MB Free
Video Memory: 64 MB (nVidia GeForce 3/ATI Radeon 8500)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0
Keyboard & Mouse
CD/DVD Rom DriveÇÔ¸Õ¡ÒõԴµÑé§à¡ÁÊì
1.ᵡä¿Åì·Ñé§ËÁ´´éÇ Winrar
2.¡è͹à¢éÒàÅè¹ à¡ÁÊì¡´·Õèä¿Åì Config à¾×èÍ»ÃѺ»ØèÁËÃ×Í¡ÃÒ¿¿Ô¡ãËéÊÇ¢Öé¹
3.ÅØÂä´éàÅ ¤ÃѺ!!

´ÒÇâËÅ´àÅÂ
Download [PC] Crazy Taxi 3 - High Roller [MediaFire/3part]
ÊèǹÅÐ 100MB ÊØ´·éÒ 22.41 MB


MediaFire
  http://www.mediafire.com/?jmyztooqjlz
  http://www.mediafire.com/?mwvelgotzdu
  http://www.mediafire.com/?5mmcbzyimhg
ËÃ×Í ÍÍÍ (âËÅ´á·¹¡Ñ¹ä´é)
SaveUFile
  http://www.saveufile.com/car.php?file=20090919aed1896ddc007a68fdd9ab6299f01a98f
  http://www.saveufile.com/car.php?file=20090919b299ad6cffceccdc51eb1a2e5d2c45b6d
  http://www.saveufile.com/car.php?file=20090919a5bac8ceb34d3a5ee5f05d89417acfa4a

Re: Crazy Taxi 3 á¶Á Hack map Dota v6.66b Garena By: topwords Date: ¹ 12, 2011, 08:19:06 AM
¢Íº¤Ø³·ÕèàÍÒÁÒáºè§¡Ñ¹¹Ð 㨨éÒÒ
Re: Crazy Taxi 3 á¶Á Hack map Dota v6.66b Garena By: zeun4749 Date: Ҥ 16, 2012, 10:29:48 PM
yess Ok Thank For All info!

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve