Siamcafe.net Diskless , No hdd
Pages: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
ghost ¢éÒÁ spec, mainboard â»Ãá¡ÃÁá¡éä¢ãËéGhost ¢éÒÁ spec Ãкº diskless àÃ×èͧ¨Ôéºæ By: siamcafexp Date: Զع¹ 02, 2010, 09:05:54 PM
All In one TweakXP Universal Restore  
001
à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·ÕèàÍÒäÇéÍӹǤÇÒÁÊдǡÊÓËÃѺ·èÒ¹·ÕèÁÕà¤Ã×èͧËÅÒ spec ÁÒ¡æ amd intel nforce ,etc..à»ç¹µé¹áÅéÇàÇÅÒ¨Ð·Ó image ÅÙ¡à´ÕÂÇ:1 image , etc,.
àÇÅҨйÓä» Ghost µèÍËÅÒÂæà¤Ã×èͧ·Õè spec ËÅÒ¡ËÅÒÂ..«Öè§Áѹ¨ÐÅÓºÒ¡ ( ¨Í¿éÒ ) »Ñ­ËÒàËÅèÒ¹Ñ鹨ÐËÁ´ä»¤ÃѺ á¤èãªé Ghost To All «Öè§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÁѹ¨Ð·Ó˹éÒ·Õè¤×¹ÊÀÒ¾à¤ÅÕÂÃì  Registry ãËéãËÁè ·ÓãËé ghost ¢éÒÁ spec ¡Ñ¹ä´é¨ÍäÁè¿éÒ¤ÃѺ ¹èÒ¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ·èÒ¹·ÕèÁÕËÅÒ spec ÁÒ¡ææ

«Ö觵ÑǹÕé¤è͹¢éÒ§¨Ð 99.99% ·Õè¨Ð¼èÒ¹á¹è¹Í¹ äÁèÇèÒ¨Ðm/b nforce>intel intel>amd amd>intel  027 ¼èÒ¹ËÁ´ (à·èÒ·Õè¼Áà·Ê¹Ð¤ÃѺ) ´Õ¡ÇèÒ xp remove ËÃ×Í remove xp ÍÕ¡àÂÍÐ  015

BY : http://www.siamdiskless.com  001

 

 
µÍº¡ÃзÙé¡è͹...¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÅÔ§¤ì
Re: Ghost To All Mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec ¨ÍäÁè¿éÒá¡éä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡ 1 ·Õ By: hs8vez Date: Զع¹ 02, 2010, 10:31:36 PM
thank
Re: Ghost To All Mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec ¨ÍäÁè¿éÒá¡éä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡ 1 ·Õ By: sirichaija Date: Զع¹ 02, 2010, 10:36:16 PM
thank you  078
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: samuraiXX Date: Զع¹ 04, 2010, 09:23:39 AM
á¨èÁæ ¤§ªèÇÂÅ´»Ñ­ËҨͿéÒ  039
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: jukmage Date: Զع¹ 04, 2010, 10:05:26 AM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡§Ñº....ÍÂÒ¡ä´éÁÒ¹Ò¹ÅÐ ¢ÍÅͧä»ãªé˹è͹ЧѺ
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: rungroch Date: Զع¹ 04, 2010, 10:51:15 AM
¢ÍÅͧ˹èͤÃѺ·èÒ¹ ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: nutnopnom Date: Զع¹ 04, 2010, 11:15:05 AM
¢Í´éǤѺ
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: somkuan555 Date: Զع¹ 04, 2010, 01:53:59 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: acmilan2520 Date: Զع¹ 04, 2010, 02:26:16 PM
 029
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: webfaster Date: Զع¹ 04, 2010, 05:10:25 PM
 031
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: kanisorn Date: Զع¹ 04, 2010, 05:17:04 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: eoaek016 Date: Զع¹ 04, 2010, 06:32:10 PM
005 Thank Jaaa
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: suravut Date: Զع¹ 04, 2010, 07:23:13 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ...........
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: hack206 Date: Զع¹ 04, 2010, 10:32:07 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ 004
Re: ghost ¢éÒÁ mainboard â»Ãá¡ÃÁ Ghost ¢éÒÁ spec á¡é¨Í¿éÒä´é§èÒÂæá¤è¤ÅÔé¡1·Õ¨º By: lordmarina Date: Զع¹ 04, 2010, 10:42:55 PM
thank you . ..

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve