Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
à»ÅÕè¹ä¿ÅìàÊÕ§à»ç¹¹ÒÁÊ¡ØÅÍ×è¹æµÒÁ㨵éͧ¡Òà ¢¹Ò´àÅç¡ãªé§Ò¹§èÒ ´éÇÂSwitch Sound By: playnewstop Date: ԧҤ 26, 2010, 12:30:12 AMSwitch Plus audio file converter is a sound file converter for Windows or Mac. It can convert audio files from many different file formats into mp3, wav and many other file formats. Switch is more than a simple mp3 converter, it is the most comprehensive and stable audio file converter around. With Switch Plus you can convert your sound files into the formats you need to compress for storage, create ringtones, add to a presentation, listen on your portable device and much more. Switch sound format converter can convert a variety of different audio file formats including wav, mp3, ogg, flac, aac, wma, au, aiff, ogg, msv, dvf, vox, atrac, gsm, dss and other formats into mp3 or wav.Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve