Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
PC Wizard 2010 Final â»Ãá¡ÃÁµÃǨÊͺà¤Ã×èͧẺÅÐàÍÕ´ÂÔº ÃÙé·Ø¡àÃ×èͧ㹠PC ¤Ø³ + By: playnewstop Date: ԧҤ 29, 2010, 01:32:02 AM
PC Wizard 2010| MB 5.0
PC Wizard 2010 v1.95:  à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªé㹡ÒõÃǨÇÑ´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§àÃÒẺÅÐàÍÕ´ÂÔº ÁÒ¡æ â´ÂãªéÊÓËÃѺãªéµÃǨËÒª×èÍÃØè¹µèÒ§æ ¢Í§ÎÒÃì´áÇÃìËÃ×Íͧ¤ì»ÃСͺ·Ñé§ËÁ´·ÕèÍÂÙèã¹à¤Ã×èͧ¤ÍÁÏ àªè¹ áÊ´§¤ÇÒÁàÃçÇ«Õ¾ÕÂÙ áÊ´§¢¹Ò´¢Í§áÃÁ·Õèà»ç¹¨ÃÔ§ ¢¹Ò´¢Í§ÎÒÃì´´ÔÊ¡ì ¤ÇÒÁÃé͹¢Í§ÍØ»¡Ã³ìµèÒ§æ áÅÐÍ×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ áµè¿Ñ§¡ìªÑè¹à´è¹æ¢Í§ PC Wizard ¤×Í Benchmark «Öè§à»ç¹Ãкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì«Ö觨ÐÇÔà¤ÃÒÐËì»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÍØ»¡Ã³ìµèÒ§æ ä´éá·º·Ñé§ËÁ´ àªè¹ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ CPU »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§á¤ª »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§ RAM »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§ Hard Disk »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ò÷ӧҹ¢Í§ «Õ´Õ/´ÕÇÕ´Õ-ÃÍÁ Media Removable/á¿Åª »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÇÔ´ÕâÍ MP3 áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒúպÍÑ´ä¿ÅìÍÕ¡´éǤÃѺ·èÒ¹ (¢Íº¤Ø³¢éÍÁÙÅâ´Â sadung ´éǤÃѺ)


PC Wizard is the perfect solution to identify new hardware on your computer. This tool can be very useful when Windows can’t see the new hardware you’ve added. PC WIZARD is among the most advanced system information programs on the market. PC WIZARD is a powerful utility designed especially for detection of hardware, but also some more analysis. It's able to identify a large scale of system components and supports the latest technologies and standards. This tool is periodically updated (usually once per month) in order to provide most accurate results.

PC WIZARD is also an utility designed to analyze and benchmark your computer system. It can analyze and benchmark many kinds of hardware, such as CPU performance, Cache performance, RAM performance, Hard Disk performance, CD/DVD-ROM performance, Removable/FLASH Media performance, Video performance, MP3 compression performance.Re: PC Wizard 2010 Final â»Ãá¡ÃÁµÃǨÊͺà¤Ã×èͧẺÅÐàÍÕ´ÂÔº ÃÙé·Ø¡àÃ×èͧ㹠PC ¤Ø³ + By: chartwat Date: ѹҤ 24, 2010, 01:27:25 PM
ok
Re: PC Wizard 2010 Final â»Ãá¡ÃÁµÃǨÊͺà¤Ã×èͧẺÅÐàÍÕ´ÂÔº ÃÙé·Ø¡àÃ×èͧ㹠PC ¤Ø³ + By: chartwat Date: ѹҤ 24, 2010, 01:28:27 PM
ÃéÒ¡ҨÁÒ¡¹Ð¹ÒÂ

Forbidden
You don't have permission to access /download/76373/pc-wizard-2010.rar.html on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


--------------------------------------------------------------------------------

Apache/2.2.15 (Unix) mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 PHP/5.2.13 Server at www.upload.tc Port 80

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve