Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Revo Uninstaller (ªèÇÂźâ»Ãá¡ÃÁÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã×èͧ) ÃÇ´àÃçÇ Åºä´éËÁ´ ·Ø¡ÊÔè§à¤Ã×èͧáç By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 12, 2010, 10:42:49 PMRevo Uninstaller Pro 2.4.3 | 6.97 Mb

Revo Uninstaller (ªèÇÂźâ»Ãá¡ÃÁÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã×èͧ) : â»Ãá¡ÃÁªèǤس·Ó¡ÒÃźâ»Ãá¡ÃÁ·Õè¤Ø³äÁèµéͧ¡ÒÃÍ͡仨ҡà¤Ã×èͧä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇÁÒ¡æ «Öè§ÃÇÁ件֧ºÒ§â»ÃááÁ·ÕèäÁèÊÒÁÒöÊÑè§ãËéź¨Ò¡ Control Panel ÍÕ¡´éÇ ¾ÃéÍÁ·Ñ駿ѧ¡ìªÑè¹ÅÙ¡àÅè¹ÁÒ¡ÁÒ·Õè¨ÐªèǤس¢¨Ñ´ä¿Åì·ÕèäÁè¨Óà»ç¹ã¹â»Ãá¡ÃÁµèÒ§æÍÍ¡ä»ÍÕ¡´éÇÂ

Revo Uninstaller helps you to uninstall software and remove unwanted programs installed on your computer even if you have problems uninstalling and cannot uninstall them from "Windows Add or Remove Programs" control panel applet.

Revo Uninstaller is a much faster and more powerful alternative to "Windows Add or Remove Programs" applet! It has very powerful features to uninstall and remove programs:

Scanning for leftovers after uninstall - With its advanced and fast algorithm, Revo Uninstaller analyzes an application's data before uninstall and scans after you uninstall a program. After the program's regular uninstaller runs, you can remove additional unnecessary files, folders and registry keys that are usually left over on your computer.

Forced Uninstall - Uninstall even already uninstalled programs. This feature allows you to remove leftovers of programs that are already uninstalled, incomplete installations and uninstall remnants of programs!

Real-Time Installation Monitor - Revo Uninstaller Pro has real-time program installation monitoring. It detects system changes during installation, so you can undone them later.

Multi-Level Backup System - Revo Uninstaller Pro creates backups of removed registry keys, values, files and folders. It also creates full registry backup each time you uninstall a program.

With its unique "Hunter mode", Revo Uninstaller offers you some simple, easy to use, but effective and powerful methods for uninstalling software. You can use it to manage your installed and/or running software programs.

Home page - http://www.revouninstaller.com/


>•>•>: DoWnLoAd NoW!! :<•<•<

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve