Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Power DVD 10 -3D+ REG Final Auto Crack - ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ HD ¨ÔëÇæ By: playnewstop Date: ѹҤ 28, 2010, 08:54:56 PM
Power DVD 10 -3D+ REG Final Auto Crack - ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ HD ¨ÔëÇæ´ÒǹìâËÅ´ PowerDVD 10

â»Ãá¡ÃÁ¤Ø³ÀÒ¾ PowerDVD 10 Ẻ Full ·ÕèÊÒÁÒö´ÒǹìâËÅ´ PowerDVD 10 ä»ãªé§Ò¹ä´é¨ÃÔ§ æ ·Ñ¹·Õ ¾ÃéÍÁÃѺ¡Ò÷ӧҹ·ÕèÊÁºÙóìẺäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ Windows àÇÍÃìªÑè¹ä˹? ¡ç·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÅͧÃѺ¡ÒÃÍèÒ¹äÅì·Ø¡ÃٻẺ¢Í§¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊ ÁÑè¹ã¨ä´éÇèÒä¿Åì¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§¢Í§¤Ø³¹Ñé¹ ¨Ðà»ç¹ÊÔ觷Õè¤Ø³äÁèà¤Âä´éÃѺ¨Ò¡·Õèä˹ÁÒ¡è͹¨ÃÔ§ æ

PowerDVD 10 entertainment tool. Realistic full display files of entertainment where you can no longer find the need to program only with PowerDVD 10 Option of many following it.

   1. NEW incomparable experience HD movies: the best video quality today with the unmatched support for all HD video formats like AVCHD, AVCREC, MPEG-4 AVC (H.264), MPEG-2 HD and WMV-HD
   2. NEW HDMI 1.3 Support: HDMI (High-Definition Multimedia Interface) transfers eight audio channels simultaneously over a single cable
   3. NEW PC Friendly: movies on HD-processor spec high or low.
   4. Audio High-Def Home Cinema supports Dolby TrueHD and DTS-HD
   5. PowerDVD 10 full
http://www.duckload.com/dl/7j8C2

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve