Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
K-Lite Mega Codec Pack 6.7 - â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ»ÃШÓà¤Ã×èͧ äÁèÁÕÍÐäáçµÔ´à¨éÒ¹ÕèäÇé By: playnewstop Date: ѹҤ 30, 2010, 09:23:11 PM

K-Lite Mega Codec Pack 6.7.0
K-Lite Codec Pack 6.7.0 is a collection of codecs and DirectShow filters. Those components are needed for encoding and decoding various audio and video formats. This Codec Pack is designed as a user-friendly solution for playing all your movie files.Full contains everything you need to play all the common audio and video file formats. It also contains some codecs that can be used for encoding.

What's New in This Release:
* Updated Media Player Classic Home Cinema to version 1.4.2803
* Updated ffdshow to revision 3703
* Updated x264VFW to revision 1834
* Removed VP6 encoder
* Updated Codec Tweak Tool to version 4.6.2
* Updated MediaInfo Lite to version 0.7.38
* Minor changes


http://www.duckload.com/dl/ExvO2


ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve