Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Windows 7 Loader 1.9.5 µÑÇàÍ¡·Õ¿ ÇÔ¹à¨ç´ ¢Í§á·é ¢Í§á·é µÅÍ´¡ÒÅ By: playnewstop Date: չҤ 22, 2011, 02:23:11 PM

Windows 7 Loader 1.9.5 ¤×͵ÑÇàÍ¡·Õ¿ ÇÔ¹â´Çìà«àÇè¹ ãËéãªé§Ò¹¡ÑºàÃÒ仵ÅÍ´ÍÒÂآͧÁѹàÅ·Õà´ÕÂÇ
µÑǹÕéÊÒÁÒöàÍ¡·Õ¿ÇÔ¹â´Çìà«àÇè¹ä´é·Ø¡àÇÍÃìªÑ¹ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹¹Ð¤ÃѺ (à¤ÂÅͧ¡Ñº Windows 7 Service Pack 1 ¡çÂѧ¼èÒ¹ä´éäÁèÁջѭËÒ)
ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õè¡ÅÑǵԴ ¨Õà¹ÕÂÊ ¡çâËŴ仨Ѵ¡ÒôٹФÃѺ (Êèǹ·ÕèµÔ´¨Õà¹ÕÂÊáÅéÇ ¡çÅͧ´Ù¹Ð¤ÃѺ )

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇÔ¸Õ·Ó
1.âËÅ´ä¿Åìâ»Ãá¡ÃÁä´é¨Ò¡´éÒ¹ÅèÒ§¹Õé¹Ð¤ÃѺ
2.¾ÍâËÅ´àÊÃ稡ç·Ó¡ÒÃᵡä¿Åì (äÁèÁÕ¾ÒÊàÇÔÅì´ã´æ)
áÅéÇ·ÓµÒÁ¹Õéä´éàÅÂ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
´ÒǹìâËÅ´·Õè¹Õèà¹éÍ

http://www.duckload.com/dl/R02Q2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Åͧ´Ù¹Ð¤ÃѺ ¢ÍãËé·Ø¡¤¹âª¤´Õ¡Ñº¡ÒÃãªéÇÔ¹â´Çìä´éÍÂèҧʺÒÂ㨤ÃѺ
¢Í¢Íº¤Ø³·Ø¡·èÒ¹·Õèà¢éÒÁÒʹѺʹع¤ÃѺÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::Duckload


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve