Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Autoplay Menu Designer ·ÓàÁ¹ÙãËéâ»Ãá¡ÃÁ à»ç¹ Ẻ AIO ÁÕËÅÒ¡ËÅÒ ÊǤÃѺ By: playnewstop Date: չҤ 22, 2011, 02:41:10 PM
Autoplay Menu Designer 4.1 | 21 MB @ SeasonDL.Com
Autoplay Menu Designer is a powerful tool that lets you build a beautiful and interactive autorun menu for CD-ROM, DVD, USB Flash Drives, without any programming skills. Using the simple wizard and many professional layouts, you can easily create a new project and blend shapes, buttons, annotations into a nice looking autoplay CD
http://www.duckload.com/dl/SZTw2


ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::Duckload


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve