Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
VueScan Professional v9.0.23_ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁÊ᡹ÀҾẺÁ×ÍÍÒªÕ¾ By: playnewstop Date: չҤ 22, 2011, 09:15:53 PM

VueScan à»ç¹â»Ãá¡ÃªèÇÂàÃÒÊ᡹ÀÒ¾ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ¨ÐªèÇÂà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÕÀÒ¾ ËÃ×Í àÃÕ¡§èÒÂæ ªèÇÂãËéÀÒ¾¢Í§¤Ø³·ÕèÊ᡹ÍÍ¡ÁÒÁդسÀÒ¾ ´ÕàËÁ×͹µé¹©ºÑº¨ÃÔ§æàŤÃѺ

Compatible with Windows 7, Vista, x64, XP, 2000, NT

What's new in version 9.0.23:
    * Improved automatic frame alignment with Nikon scanners
    * Improved speed with some document feeders
    * Improved automatic black/white thresholding for documents
    * Added support for Epson GT-S50 and GT-S80 document scanners
    * Added support for Epson Aculaser CX28
    * Added support for more wireless scanners on Mac OS X
    * Added support for more USB scanners on Mac OS X
    * Fixed problem with Agfa DuoScan f40

Homepage - http://www.hamrick.com

Size: 17.4 MB

Download Hamrick VueScan Professional v9.0.23 Cracked                à¤Ã´Ôµ·èÒ¹ zoo!!http://www.duckload.com/dl/RU7Q2

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve