Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁ·ÓÀҾ˹éÒàÃÒà»ç¹ÀÒ¾¡ÒÃìµÙ¹ÅéÍàÅÕ¹ By: nano2ra Date: չҤ 23, 2011, 01:19:12 AM
â»Ãá¡ÃÁ·ÓÀҾ˹éÒàÃÒà»ç¹ÀÒ¾¡ÒÃìµÙ¹ÅéÍàÅÕ¹

Kais SuperGoo v1.0 Full  | 34.7 MBWith SuperGoo, your image behaves as though it's made of digital liquid. You can stretch, warp, smear your image and more, using a library of customizable Liquid Image distortion tools... all in real time!??In addition to manipulating your image with SuperGoo's distortion tools, you can save your changes out into a series of keyframes, almost like a digital flip book.

Download
http://www.duckload.com/dl/QHWA2

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve