Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
cFosSpeed 7.01 Build 1927 - àÇÍÃìà¡èÒãªé´Õà¹çµáçÁÒ¡ µÑÇãËÁèÍѾáÅéÇ à¹çµ´ÕÁÒ¡ By: playnewstop Date: չҤ 02, 2012, 06:08:56 PM
cFosSpeed 7.01 Build 1927 - àÇÍÃìà¡èÒãªé´Õà¹çµáçÁÒ¡ µÑÇãËÁèÍѾáÅéÇ à¹çµ´ÕÁÒ¡cFosSpeed 7.01 Build 1927 Beta Multilingual | 5.5 MB

cFosSpeed is a network driver, which attaches itself to existing Internet connections. It then optimizes data transfer by means of Traffic Shaping. Traffic Shaping is a method for optimizing the Internet traffic. It allows maximum speed while ensuring minimal Ping. You can use cFosSpeed with a router and/or a DSL-modem or cable-modem. You can also use cFosSpeed with other types of Internet access, ie. whenever you already have an existing Internet connection. cFosSpeed supports a wide variety of connections, like DSL, cable, ISDN, UMTS, etc.

Home Page - http://www.cfos.de
+3% Recovery record
WyVernOrm > AngryDLDownlaod FilesIn - ÍÂèÒÃÍãËéà¹çµªéҡǹ㨠âËÅ´Áѹ


Re: cFosSpeed 7.01 Build 1927 - àÇÍÃìà¡èÒãªé´Õà¹çµáçÁÒ¡ µÑÇãËÁèÍѾáÅéÇ à¹çµ´ÕÁÒ¡ By: prompong Date: չҤ 03, 2012, 04:43:01 AM
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve