Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
eSupport UndeletePlus 3.0.5.1209 â»Ãá¡ÃÁ¡ÒáÙé¤×¹·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ By: maining53 Date: ѹҤ 12, 2014, 10:49:32 PM
eSupport UndeletePlus 3.0.5.1209  â»Ãá¡ÃÁ¡ÒáÙé¤×¹·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ¡ÒÃÍ͡ẺÁÒà¾×èͪèÇÂãËé¼Ùéãªé¡Ùé¤×¹¢éÍÁÙÅ·Õè¶Ù¡Åºã¹ÃٻẺ·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ã¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì

eSupport UndeletePlus is free software that allows you to recover deleted files. It recovers files directly from hard drive,

and it will work even if you empty Recycle Bin.
Features:
Easily recover documents, photos, video, music and email.
Quickly recover files - even those emptied from the Recycle Bin.
File recovery after accidental format - even if you have reinstalled Windows.
Recover files from Hard Drives, USB Thumb Drives, Camera Media Cards, Floppy Disks and other storage devices.
Limitations:
Scans and shows what it can recover but requires purchase to actually recover the files.
Download-eSupport UndeletePlus 3.0.5.1209

bhipthailand

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡  dogefileNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve