1. บทที่ 1 แนะนำให้รู้จัก IPCOP
น่าทึ่งกับผลิตภัณฑ์ IPCop
โปรแกรม IPCop เป็นไฟร์วอลล์ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Linux ในปัจจุบันรองรับ Kernel 2.4.x และรองรับข้อตกลงของ GNU ซึ่งทำให้ระบบปฏิบัติ และแอพพลิเคชั่นนี้ฟรีมีทุกอย่างที่ต้องการ
ความสามารถของ IPCop
ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเช่น
  • HTTP สำหรับการบริหารงานพอร์ตที่ใช้คือ 81 และรองรับการเข้ารหัส SSL ที่พอร์ต 445 เพื่อความปลอดภัย
  • IP Table ที่รองรับกฎในการห้ามไม่ให้ภายนอกเข้ามา และอนุญาตให้ภายในออกไปติดต่อโลกภายนอกได้
  • Squid รองรับความสามารถของ Proxy
  • Snort ที่รองรับความสามารถของ IDS ซึ่งรองรับทั้งการให้บริการแบบเรียลไทม์ และการอัพเดตด้วยมือ รวมถึงการจัดบริหาร Traffic Shaping ที่ควบคุมการจราจรสามระดับคือ High Medium Low
  • DHCP รองรับแม่ข่ายเป็น DHCP เพื่อแจกหมายเลข IP address ให้กับลูกข่ายต่างๆ
  • System Log จัดเก็บล็อกการบริหารระบบ และล็อกของแอพพลิเคชั่นต่างๆเช่น Proxy, Firewall, IDS/IPS
  • Cron Server รองรับการตั้งเวลาในการดำเนินงานด้านต่างๆเช่นการสำรอง และการเปิดปิดระบบ
  • NTP Server
  • รองรับ Certification Authority และ VPN Server
  • การแสดงค่ากำหนด และการดำเนินการของระบบ และการจราจรด้วยรูปภาพ
  • รองรับการบริหารงาน และกำหนดค่าติดตั้งในรูปแบบของ Linux