Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: Namebank Date: Ҥ 01, 2009, 05:04:29 PM
K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full

         Coding  à¾ÔèÁàµÔÁÊÓËÃѺ Setup ŧ㹠Window Media Player ËÃ×ͨÐàÅ×͡ŧà»ç¹ Media Player Classic ¡çä´é »ÃÐ⪹ì¡ç¤×Í ·ÓãËéàÃÒÍèÒ¹ä¿Åì Media ¹ÒÁÊ¡ØŵèÒ§æ ä´éÁÒ¡ÁÒ¹ѺäÁè¶éǹ á¡é»Ñ­ËÒ¡ÒÃâËÅ´ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅá»Å¡æ ÁÒ áÅéÇÍèÒ¹äÁèä´é ==> à»ç¹â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ·Õè¹ÔÂÁãªé¡Ñ¹ÁÒ¡ÍÕ¡µÑǹ֧àŨéÒ ^_^


Homepage : http://www.codecguide.com

Works on : Windows 2000/XP/2003/XP64/Vista

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹áººÅÐàÍÕ´ä´éàŤÃѺ¼Á

Features of K-Lite Codec Pack 4.4.5 FULL : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

• Player :
* Media Player Classic Home Cinema [version 1.2.939.0]
* Media Player Classic [version 6.4.9.1 rev. 91]

• ffdshow :
* ffdshow [revision 2555]
* ffdshow VFW interface
* extra plugins

• DirectShow video decoding filters :
* XviD [version 1.2.1]
* DivX [version 6.8.5]
* On2 VP6 [version 6.4.2.0]
* On2 VP7 [version 7.0.10.0]
* MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.1.0.1608]
* MPEG-2 (Gabest) [version 1.0.0.4]
* MPEG-1 (MainConcept) [version 1.0.0.78]

• DirectShow audio decoding filters :
* AC3/DTS/LPCM/MP1/MP2 (AC3Filter) [version 1.51a]
* Vorbis (CoreVorbis) [version 1.1.0.79]
* AAC (MONOGRAM) [version 0.9.5.0]

• DirectShow audio parsers :
* FLAC (madFLAC) [version 1.8]
* WavPack (CoreWavPack) [version 1.1.1]
* MusePack (MONOGRAM) [version 0.9.1.2 | 0.3.1.2]
* Monkey s Audio (DCoder) [version 1.0]
* OptimFROG (RadLight) [version 1.0.0.1]
* AMR (MONOGRAM) [version 1.0.1.0]
* DC-Bass Source [version 1.2.0]
* AC3/DTS Source (AC3File) [version 0.5b]

• DirectShow source filters :
* AVI splitter (Gabest) [version 1.0.0.9]
* AVI splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
* MP4 splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
* MP4 splitter (Gabest) [version 1.0.0.5]
* Matroska splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
* Matroska splitter (Gabest) [version 1.0.3.1]
* Ogg splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
* Ogg splitter (Gabest) [version 1.0.0.2]
* MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.2.940.0]
* MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter) [version 1.8.122.18]
* FLV splitter (Gabest) [version 1.0.0.5]
* CDXA Reader (Gabest) [version 1.0.0.2]

• DirectShow subtitle filter :
* DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.39]
* DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.33]

• Other filters :
* Haali Video Renderer [version 1.8.122.18]

• VFW video codecs :
* XviD [version 1.2.1]
* DivX [version 6.8.5]
* x264 [revision 1063]
* On2 VP6 [version 6.4.2.0]
* On2 VP7 [version 7.0.10.0]
* Intel Indeo 4 [version 4.51.16.2]
* Intel Indeo 5 [version 5.2562.15.54]
* Intel I.263 [version 2.55.1.16]
* huffyuv [version 2.1.1 CCE Patch 0.2.5]
* YV12 (Helix) [version 1.2]

• ACM audio codecs :
* MP3 (Fraunhofer) [version 3.4.0.0]
* MP3 (LAME) [version 3.98.2]
* AC3ACM [version 1.4]
* Vorbis [version 0.0.3.6]
* DivX  ) Audio [version 4.2.0.0]

• Tools :
* Codec Tweak Tool [version 2.3.1]
* GSpot Codec Information Appliance [version 2.70a]
* MediaInfo Lite [version 0.7.8]
* VobSubStrip [version 0.11]
* GraphStudio [version 0.3.1.0]
* Haali Muxer
* FourCC Changer
* Bitrate Calculator

Changes in K-Lite Codec Pack FULL 4.4.5 : à»ÅÕè¹á»Å§ÍÐäÃã¹àÇÍÃìªÑè¹¹ÕéºéÒ§

* Updated Media Player Classic Homecinema to version 1.2.939.0
* Updated ffdshow to revision 2555
* Updated MPEG splitter (Gabest) to version 1.2.940.0
* Changed default AVI splitter from Gabest to system default (Microsoft)
* Updated x264VFW to revision 1063
* Improved detection of broken 64-bit codecs/filters

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Re: K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: kanes Date: Ҥ 02, 2009, 02:32:18 PM
-thank mad
Re: K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: kulnite4 Date: Ҥ 02, 2009, 02:47:04 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ ËÒÍÂÙè ¾Í´Õ àŤÃѺ Kiss
Re: K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: peak_2204 Date: Ҥ 03, 2009, 06:54:41 AM
 mad thank...sssssss
Re: K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: xEvioz Date: Ҥ 03, 2009, 09:20:32 AM
 clap clap clap clap
Re: K-Lite Codec Pack Ver. 4.4.5 Full : â»Ãá¡ÃÁàÅè¹ä¿Åì Multimedia ÅèÒÊØ´ 31/12/2007 By: Che10 Date: Ҥ 07, 2009, 12:19:13 AM
thanks Kiss

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve