Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
«Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner V.5.1.4.16[á¡éä¢ãËÁè] By: shonmiccorn Date: չҤ 30, 2009, 10:39:34 AM
**«Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! ÊÓËÃѺ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ á¡é䢢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì áÅÐà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÇÒÁàÃçǢͧÃкº ..»Ñ­ËÒµèÒ§æ ¡çàªè¹ à¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹ªéÒÁÒ¡ (slow speed) / ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§Ãкº (crashing) / »Ñ­ËҨͿéÒ (blue screen) / ÃкºËÂØ´¹Ôè§ (deadlock) áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂæ »Ñ­ËÒ ÊÒÁÒö´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔàµçÁæ ä´é¨Ò¡ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàŤÃѺ¼Á
Operating System : Windows NT/2000/2003/XP/VistaÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹áººÅÐàÍÕ´ä´éàŤÃѺFeatures : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ• Check Invalid User Settings

• Check Invalid System Settings

• Check Invalid Application Paths

• Check Recently Used Files

• Check Invalid Class Keys

• Validate Active-X  OLE & COM Objects

• Check Uninstall Sections

• Check Invalid Fonts

• Runtime Errors

• DLL Errors

• Windows Startup Errors

• Internet Explorer Errors

• Java Errors

• javascript Errors

• Check Shared DLLs

• Validate Startup Programs

• Check Invalid Shortcuts

• Check Invalid File Associations

• Check Invalid Start Menu Items

• Check Recently Used Files

• Delete Empty Registry Keys

• Checks System Services

• Blue Screen

• Driver Errors

• System Crashes

• Task Manager Related

• Most Registry Problems

• Organize Quicker Startup Programs

• Fix Report

• Auto-Backup & Full Backup

• Ignore List

• Computer Management

• Windows Update

• System Properties

• Control Panel

• Disk Defragmenter

• Disk Cleanup

• Local Security Settings

• Local Users and Groups

• Group Policy Editor

• Security Center

• Device Manager

• Event View

• Disk Management

• Performance Monitor

• Add/Remove Manager

• BHO Manager

• Internet Options

• Scheduler

• Load Windows Faster

• Run Applications Smoothly

• Regain More Disk Space

• High-performance scanning

• Automatic Updates++ ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃѹµÕà¾Õºººº!!
Hot!! Link Download

 

»Å.ÅÔ§¤ìä˹àÊÕÂËÒº͡ä´é¹Ð¤ÃѺ
µÍº¡ÃзÙé¡è͹...¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöÁͧàËç¹ÅÔ§¤ì
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: osk104 Date: չҤ 30, 2009, 10:42:34 AM
 kiki¢ÍÅͧ˹èÍ clap
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: up_to_benz Date: չҤ 30, 2009, 11:10:53 AM
thank you ja

Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: up_to_benz Date: չҤ 30, 2009, 11:11:20 AM
ÅÔ駤ìà¹èÒáÅéǤѺ

Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: Cheva Date: չҤ 30, 2009, 11:22:45 AM
-*-
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: shonmiccorn Date: չҤ 30, 2009, 11:27:08 AM
http://th.upload.sanook.com/A0/8c9b93c17a5b288a19df12612ca0af1c

¹ÕèÍÕ¡ÅÔ§¤ìÅСҹ^^


á¡éä¢ÅÔ§¤ìº¹áÅéǹФѺ
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: tevan Date: չҤ 30, 2009, 11:30:00 AM
µéͧ·´Åͧ´Ù¤ÃѺ
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: mikoex Date: չҤ 30, 2009, 11:35:39 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: innocent99 Date: չҤ 30, 2009, 11:36:39 AM
âÇéæµëͧÅͧ¢Íº¤Ø³¤Ñºº
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: wittayaporn Date: չҤ 30, 2009, 12:21:26 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ

Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: hiavy Date: չҤ 30, 2009, 12:53:28 PM
thanks you so much  clap yes
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: kulnite4 Date: չҤ 30, 2009, 01:15:59 PM
ÊØ´ÂÍ´ä»àÅÂÍèÐ
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: krunoom Date: չҤ 30, 2009, 01:49:47 PM
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ à·¾àŧҹ¹Õé
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: hacker89 Date: չҤ 30, 2009, 02:46:19 PM
;/;/;/;/
Re: «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20~ ¾ÃÐà¨éÒÊè§ÁÒà¡Ô´àÃÍÐ! By: napat5885 Date: չҤ 30, 2009, 03:13:21 PM
 «Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! Registry Winner Ver. 4.3.2.20
Thank you ka.


ҧҡ: ~|[A]•[L]•[O]•[N]•[€]|~ չҤ 30, 2009, 10:39:34 AM
**«Í¿·ìáÇÃìÃдѺ World Class! ÊÓËÃѺ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ á¡é䢢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì áÅÐà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÇÒÁàÃçǢͧÃкº ..»Ñ­ËÒµèÒ§æ ¡çàªè¹ à¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹ªéÒÁÒ¡ (slow speed) / ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§Ãкº (crashing) / »Ñ­ËҨͿéÒ (blue screen) / ÃкºËÂØ´¹Ôè§ (deadlock) áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂæ »Ñ­ËÒ ÊÒÁÒö´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔàµçÁæ ä´é¨Ò¡ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàŤÃѺ¼Á
Operating System : Windows NT/2000/2003/XP/VistaÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹áººÅÐàÍÕ´ä´éàŤÃѺFeatures : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ• Check Invalid User Settings

• Check Invalid System Settings

• Check Invalid Application Paths

• Check Recently Used Files

• Check Invalid Class Keys

• Validate Active-X  OLE & COM Objects

• Check Uninstall Sections

• Check Invalid Fonts

• Runtime Errors

• DLL Errors

• Windows Startup Errors

• Internet Explorer Errors

• Java Errors

• javascript Errors

• Check Shared DLLs

• Validate Startup Programs

• Check Invalid Shortcuts

• Check Invalid File Associations

• Check Invalid Start Menu Items

• Check Recently Used Files

• Delete Empty Registry Keys

• Checks System Services

• Blue Screen

• Driver Errors

• System Crashes

• Task Manager Related

• Most Registry Problems

• Organize Quicker Startup Programs

• Fix Report

• Auto-Backup & Full Backup

• Ignore List

• Computer Management

• Windows Update

• System Properties

• Control Panel

• Disk Defragmenter

• Disk Cleanup

• Local Security Settings

• Local Users and Groups

• Group Policy Editor

• Security Center

• Device Manager

• Event View

• Disk Management

• Performance Monitor

• Add/Remove Manager

• BHO Manager

• Internet Options

• Scheduler

• Load Windows Faster

• Run Applications Smoothly

• Regain More Disk Space

• High-performance scanning

• Automatic Updates++ ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃѹµÕà¾Õºººº!!
Hot!! Link Download

 

»Å.ÅÔ§¤ìä˹àÊÕÂËÒº͡ä´é¹Ð¤ÃѺ


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve