Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ZC DVD Ripper Platinum 2.9.3.483 Multilanguage - »ÃѺáµè§ DVD ÅÙ¡àÅè¹à¾Õº!!! By: wyvernorm Date: áҤ 21, 2010, 09:53:08 PM
ZC DVD Creator Platinum à»ç¹á¾ç¤à¡¨áºº DVD ¼ÙéÊÃéÒ§«Í¿µìáÇÃì·ÕèÊÒÁÒöá»Å§à¡×ͺ·Ø¡áËÅè§ÇÔ´ÕâÍà¢Õ¹´ÕÇÕ´Õâ´ÂµÃ§â´ÂäÁèµéͧááà¡çºäÇéã¹ÎÒÃì´ä´Ã¿ì ÁÕ gallery ¡ÑºËÅÒ Hollywood - style DVD àÁ¹ÙáÁèẺÊÓËÃѺ¼ÙéãªéàÅ×Í¡ËÃ×ͼÙéãªéÊÒÁÒö»ÃѺáµè§àÁ¹ÙµÑÇàͧáÁèÇèҨеç¡ÑºÅѡɳТͧ¤Ø³áÅÐãËé˹ѧ¢Í§¤Ø³´ÙÁѹ! ¨Ðá¡é䢼Ùéà¢Õ¹áÅÐà¢Õ¹ÃٻẺ DVD ·Ñé§ËÁ´à¾×èÍãËéÊÔ¹¤éÒ·ÕèÇÒ§ÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ä´éÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂ㹡ÒÃàÅ蹢ͧ¼ÙéºÃÔâÀ¤ ¡Ñº Platinum ZC DVD Creator ¤Ø³ÊÒÁÒöàÃÕ¡ãªé¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäì¢Í§¤Ø³áÅлÃѺáµè§á¼è¹´ÕÇÕ´Õä´éÍÂèÒ§§èÒ´ÒÂ!ZC DVD Ripper Platinum 2.9.3.483 Multilanguage | 10.30 MB

ZC DVD Ripper Platinum - Grabber DVD to other video formats, support for AVI, DivX, XviD, MPEG, MP4, WMV, and other video formats, extract audio from DVD to MP3 format, support for iPod, iPhone, Handy, Pocket PC, PSP , Zune, Apple TV, and others, setting the parameters of conservation, selection of files to retrieve, preview, etc.

Key Features:
-Up to 7x ripping speed
-DVD Player playbak and watch DVDs.
DVD-Recorder record DVDs' Video and audio.
-Record what you watch through out the main DVD movie.
DVD Title Ripper-convert DVDs' Titles.
-DVD Title Ripper Extract DVD Titles' audio Track.
-1-click output format and quality profile Settings.
Select-main Title Automatically.
-Convert DVD to most of popular Video Formats.
-Convert DVD to Portable Media device playable Video and Music.
-Record DVD audio Track to tens of Music format.
-DVD Titles and chapters batch Conversion.
-DVD Title Change to rename the output file Name.
-Edit DVD ripping start and end range.
-Subtitle color and transparent Changeable.
Crop-Video to be comfortable aspect ratio.
-Remove Video Black bar.
-scene Video Camera Grab image When playback movie.
DVD-selectable angle
-duration Customize Splitter.
-Built-in Sony PSP movie manager.
-Support Portable device: iPod, iPhone, Mobile Phone, Microsoft Zune, Apple TV, iTouch, Pocket PC, Sony PSP ect.
-Keep original aspect ratio
-Zoom Video picture to full screen.
-DVD playback preview.
-Shutdown computer Automatically When job is done.

Homepage - http://www.zc-software.com/

http://www.upload.tc/download/59050/dvd-ripper-platinum-2.9.3.483-multilanguage.rar.html

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve