Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Aiprosoft 3GP Video Converter 4.0.03 - á»Å§ä¿Åì¢Ñé¹à·¾ àÃçÇ ªÑ´ ¤Ø³ÀÒ¾´Õ¡ÇèÒà´ÔÁ By: playnewstop Date: ԧҤ 07, 2010, 04:22:09 PM
Aiprosoft 3GP Video Converter 4.0.03 | 5 mbAiprosoft 3GP Video Converter is designed for Nokia, Motorola, Sony Ericsson and other mobile phones.

Aiprosoft 3GP Video Converter provides an excellent solution for 3GP mobile phone users to convert video files including AVI, DivX, XviD, WMV(Window Media Player), MPEG, MPG, DAT(VCD), RM(RealPlayer), MOV(QuickTime), ASF, VOB(DVD) etc. to 3GP format, including 3GP, 3G2, MPEG4, AMR and so on, for playback on their mobile phones with super fast conversion speed and excellent output quality. Aiprosoft 3GP Video Converter can also convert 3GP to popular video file formats such as 3GP to AVI, MPEG, DivX, WMV, and so on. It can also rip audio from 3gp movie to MP3, WAV, RA, AAC, M4A or vice versa as you like.
Aiprosoft 3GP Video Converter provides various powerful editing options such as movie trimming, video effect settings, video and audio encoder settings, batch conversion and so on. Extremely fast conversion speed and friendly user interface let you convert video files between many formats with ease.

Free download Aiprosoft 3GP Video Converter now and turn your favorite video files and music videos to 3GP movies and 3GP music videos for your mobile phone!

DOWNLOAD

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve