Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿ÅìÂÍ´¹ÔÂÁÃдѺµÓ¹Ò¹ WinAVI Video Converter Ver. 10.1 Final By: playnewstop Date: ԧҤ 15, 2010, 04:01:53 PM
â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿ÅìÂÍ´¹ÔÂÁ

WinAVI Video Converter Ver. 10.1 Final

         â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿Åìà¢éÒ¢Ñé¹ÃдѺµÓ¹Ò¹ä»áÅéÇÍա˹Öè§â»Ãá¡ÃÁ ÊÓËÃѺãªéá»Å§ä¿ÅìÇÕ´Õâ͹ÒÁÊ¡ØÅÂÍ´¹ÔÂÁ·Ñé§ËÅÒ ÃÇÁ¶Ö§ ..AVI | MPEG1/2/4 | VCD | SVCD | DVD | DivX | XVid | ASF | WMV | RM | QuickTime MOV and Flash SWF.. ¡ÒÃѹµÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¨Ò¡¼Ùéãªé§Ò¹ËÅÒÂæ ·èÒ¹ ÁÒµÑé§áµèàÇÍÃìªÑè¹ 7 ¹Ùé¹áÃÐ ..ÊÓËÃѺã¤Ã·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÅͧãªé ¡çËÂԺ仾ÔÊÙ¨¹ì¡Ñ¹´Ù áÅéǨеԴ㨠¢ÍºÍ¡ ¢ÍºÍ¡!! ^__^

Release Date : 27/04/2010

Homepage : http://www.winavi.com/en/video-converter/video-converter.htm

Operating Systems : Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4 / 2000 / XP / 2003

ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´Ù¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡Ñ¹¤ÃѺ

Features : ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ

• AVI to DVD
• AVI to MPEG
• AVI to VCD
• AVI to MPG
• Flash SWF conversion
• It can convert all formats to MPEG1/2 | VCD | SVCD and DVD and burn to VCD | SVCD or DVD disc.
• It can convert all video formats to AVI/WMV/RM/ASF/Divx/Xvid
• QuickTime MOV conversion.
• Real DVD Navigator encoder included.
• DirectAC3 technology supports AC3 5.1 which is state of the art technology. It is up to 20% faster with AVI files including AC3 audio. • Real Dolby AC3 audio encoder included.
• Burning VCD/SVCD/DVD.
• Stunning video and audio quality.
• User-friendly interface that is easy to use.
• Has the option to preview the video in real-time.
• Has the option to automatically shutdown your computer when the conversion has been completed.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WinAVI Video Converter - ALL-IN-ONE solution for video file converting and burning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÃÒ¤Ò¢ÒÂã¹àǺÍÂÙè·Õè $ 29.95 ¤ÃѺ¼Á ´Ùä´é¨Ò¡·Õè¹Õè¨éÒ : http://www.winavi.com/en/online/single.htm

Credit : hardalway

http://www.upload.tc/download/70673/winavi-video-converter-ver.-10.1-final.rar.html

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve