Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
FastStone ¨ÑºÀҾ˹éÒ¨Í ÊÓËÃѺ¹Ñ¡â¾Ê·Ø¡·èÒ¹ äÁè¤ÇþÅÒ´ ¹Ñ¡´Ù´ âËÅ´ä´é´Õ *NEW*6.7 By: playnewstop Date: ѹ¹ 26, 2010, 12:16:35 PM
FastStone Capture v6.7

A powerful, lightweight, yet full-featured screen capture tool that allows you to easily capture and annotate anything on the screen including windows, objects, menus, full screen, rectangular/freehand regions and even scrolling windows/web pages. It also allows you to record screen activities and sound into video files


DOWNLOAD NOW!!

Credit – neroblue19

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve