Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
á»Å§ä¿Åì ËÅÒ¡ËÅÒ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÂÍÐâ¤ÃµÀÒ¾ÊÇ ÃдѺ HD WinMPG Video Converter 9.1.6.0 By: playnewstop Date: Ҥ 10, 2010, 02:52:24 PM


WinMPG Video Converter 9.1.6.0 Portable | 47.43 MB

WinMPG Video Convert is a complete solution for video file conversion. It supports convert avi to mpeg1, avi to mpeg2, avi to dvd, avi to vcd, avi to svcd. And also rmvb to mpeg1, mpeg2, vcd, dvd, svcd, avi. All media formats to avi, divx, rmvb, 3gp, mp4, wmv. And all media formats to vcd, dvd, svcd, mpeg1, mpeg2.
WinMPG Video Convert supports almost all media file format, include avi, mpeg1, mpeg2, mpeg-4, vcd, svcd, dvd, divx, asf, wmv, rmvb, rm, 3gp, mp4, QuickTime mov, and flash swf. Preview is supportted.

WinMPG Video Convert functions:
# Convert AVI,WMV,DVD,SVCD,MPEG1,MPEG2,MOV,QT,WAV,WMA to 3GP (mp4)
# Convert RM/RMVB to AVI,VCD,DVD,SVCD,MPEG1,MPEG2,RMVB,WMV
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to AVI
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to VCD
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to DVD
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to RMVB
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to MPEG1
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to MPEG2
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1,MOV,QT,3GP,MP4 to SVCD
# Convert AVI,ASF,WMV,RM,RMVB,VCD,MPEG1 to WMV
# Convert Flash SWF to AVI
# Media file information display
# All conversion support preview. WinMPG Video Convert only convert video file between different format, will not burn a VCD,SVCD or DVD.


Home Page - http://www.winmpg.com


>>>> DOWNLOAD NOW Free !!! <<<<

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve