Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Adobe Reader 9.4.0 â»Ãá¡ÃÁÍèÒ¹ä¿Åì PDF µÑÇàµçÁ ãËÁèÅèÒÊØ´ ·Ø¡à¤Ã×èͧµéͧÁÕäÇéæ By: playnewstop Date: Ҥ 10, 2010, 06:00:34 PM
Adobe Reader 9.4.0 â»Ãá¡ÃÁ·Õè¤ÍÁ¾ì·Ø¡æ à¤Ã×èͧ¤ÇÃÁÕäÇé»ÃШÓà¾ÃÒÐàÍ¡ÊÒ÷ҧÃÒª¡ÒÃáÅÐ àÍ¡ÊÒ÷Õèãªéã¹Ãкº·Õèèà»ç¹ÇÔªÒ¡ÒùÑ鹨Ðà»ç¹ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅ .pdf «Öè§ ¨Ðµéͧà»Ô´´éÇ«ͿáÇÃì¾ÔàÈɹÑ蹡ç¤×Í Adobe Reader ¹Õèàͧ¤ÃѺ ã¹ »Ñ¨¨ØºÑ¹ä´é¾Ñ²¹ÒÁÒáÅéǶ֧ÃØè¹·Õè 9.0 áÅÐÅèÒÊØ´·Õè»ÅèÍÂàÇÍÃìªÑè¹ÍѾഷÁÒãËé´ÒǹìâËÅ´¡Ñ¹¿ÃÕæ áÅéǤÃѺ â´Âã¤Ã·ÕèãªéÃØè¹ 9.3.x ËÃ×͵èÓ¡ÇèÒ¹ÕéÊÒÁÒöàÍÒµÑǹÕéä»ÍѾഷà¾ÔèÁàµÔÁà¾×èÍãËéµÑÇ Adobe Reader ÁÕ¿Õà¨ÍÃì㹡Ò÷ӧҹãËÁèæ ÁÒ¡¢Ö鹤ÃѺ

Adobe Reader software is the global standard for electronic document sharing. It is the only PDF file viewer that can open and interact with all PDF documents. Use Adobe Reader to view, search, digitally sign, verify, print, and collaborate on Adobe PDF files. Adobe Reader® software lets you view, print, and search PDF files on a variety of devices and operating systems with faster launch time and real-time zooming and panning.

You can use Adobe Reader to read, interact with, and print Portable Document Format (PDF) files generated by such applications as the Adobe Acrobat® family of products, Adobe Photoshop® Album, and more. Acrobat Reader also lets you fill in and submit PDF forms online. And when enabled by Acrobat Professional authors, you can now leverage robust commenting tools and actively participate in document reviews.

With each new release, Adobe continues to add functionality to Adobe® Reader® software, making it an extremely versatile tool capable of viewing, searching, digitally signing, verifying, printing, and collaborating with electronic documents. By distributing this software in a multitude of languages and platforms at no charge, Adobe continues to offer end users the ultimate tool for electronic document sharing.

´ÒǹìâËÅ´ : Adobe Reader 9.4.0
ÅÔ§¤ì : http://www.adobe.com


>>>> DOWNLOAD NOW Free !!! <<<<

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve