Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
à»ÅÕ蹺éÒ¹¤Ø³ãËéà»ç¹âç˹ѧ´éÇ MPC-HC (Media Player Classic) ÀÒ¾ àÊÕ§¤ÁªÑ´ ~ By: playnewstop Date: ѹҤ 26, 2010, 10:26:31 PM
Released: 2010
Platform: Windows XP / Vista / Se7en
Language: Multilanguage (Russian)
House. Page: www.xvidvideo.ru
Crack: Auto
Size: 11.29 Mb
Media Player Classic HomeCinema - this is one of ludshe multimedia player that is based on a classical player Media Player Classic, and has its own integrated set of media codecs, so can play a huge number of formats, as well as video and audio files without installing third-party tools.

Media Player Classic HomeCinema -- ÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧ¤Ø³ÊÁºÑµÔ : ÁѹÊÒÁÒöàÅè¹á¼è¹´ÕÇÕ´ÕÊÒÁÒö¶Í´ÃËÑÊ H.264 ÃٻẺ·Õè¹ÔÂÁ㹡ÒÃì´¡ÃÒ¿Ô¡ÃØè¹ÅèÒÊØ´ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ¡ÑºË¹éҨͷÕèÊͧ (TV), ÃͧÃѺËÅÒª¹Ô´¢Í§¤ÓºÃÃÂÒÂÊÒÁÒö ¡Ò÷ӧҹ·ÕèÁÕÃٻẺ QuickTime áÅÐ RealVideo, ÏÅÏ ¼ÙéàÅ蹨ÐÁÕ¢¹Ò´àÅç¡áÅÐà¢éÒã¨ä´éÍÂèÒ§ÊÁºÙóìáÅÐäÁèÁÒ¡à¡Ô¹ä»¡Ñº¡Ò÷ӧҹ·ÕèäÁè¨Óà»ç¹¢Í§ÍÔ¹àµÍÃìà¿«¡ÒÃá»Åà»ç¹ 14 ÀÒÉÒ Áѹà»ç¹ÍÂèÒ§ÊÁºÙóìà¢éҡѹä´é¡Ñº Windows XP áÅÐ Windows Vista, áÅÐäÁèà¾Õ§ 32 -- ºÔµÃØè¹ áµè 64 - bit

Supported file formats:
WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV, WEBM.

Supported languages:
Belarusian, Brazilian, Catalan, Czech, Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Russian, Simplified & Traditional Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian.http://www.duckload.com/dl/5rPO2ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ ::

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve