Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Winamp pro v. 5.601 Full ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ MP3, WAV áÅÐ CD-Audio By: free2009 Date: Ҥ 12, 2011, 11:43:28 PM
Author:Nullsoft
File size:15.07MB (15,806,760 bytes)
Requirements:Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64
Languages:Multiple languages
ÃÒÂÅÐàÍÕ´â»Ãá¡ÃÁ : Winamp ÊØ´ÂÍ´â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ MP3, WAV áÅÐ CD-Audio ÍѾഷàÇÍÃìªÑ¹ãËÁèÅèÒÊØ´ Winamp 5.601 Build 3091 ¤§äÁèµéͧ͸ԺÒ¶֧¤Ø³»ÃÐ⪹ì¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÁÒ¡¹Ð¤ÃѺ â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàÍÒäÇéàÅè¹ä¿Åì ·Õèà¡ÕèÂǡѺ Multimedia à¡×ͺ·Ø¡ª¹Ô´¹Ð¤ÃѺ ÍÒ·Ôàªè¹ ä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅ MP3, MP2, MPG, MID, IT, XM, M3U, PLS, ASX, CDA, VOC, WAV áÅÐ CD-Audio ¤ÃѺ ·Õè¹èÒʹã¨â»Ãá¡ÃÁÂѧÁըشà´è¹ ¤×Í ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃà»ÅÕè¹ʡԹ (Skin) â´ÂÊÒÁÒöËÒ´ÒǹìâËÅ´ä´éÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂẺ¤ÃѺ


Winamp is a skinnable, multi-format media player.
Winamp supports a wide variety of contemporary and specialized music file formats, including MIDI, MOD, MPEG-1 audio layers 1 and 2, AAC, M4A, FLAC, WAV, OGG Vorbis, and Windows Media Audio. It supports gapless playback for MP3 and AAC, and Replay Gain for volume leveling across tracks. In addition, Winamp can play and import music from audio CDs, optionally with CD-Text, and can also burn music to CDs. Winamp supports playback of Windows Media Video and Nullsoft Streaming Video, as well as most of the video formats supported by Windows Media Player. 5.1 Surround sound is supported where formats and decoders allow.
Winamp supports many types of streaming media: Internet radio, Internet telelvision, XM Satellite Radio, AOL video, Singingfish content, podcasts, and RSS media feeds. It also has extendable support for portable media players, and users can access their media libraries anywhere via internet connections.
You can extend Winamp's functionality through the use of plug-ins, which are available on the Winamp site.´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì ÅÔ駠  : http://www.duckload.com/dl/vH1C2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 15.13 MB

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve