Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Microsoft office 2010 Thai Full + Activator v.1.052 [ÍÍ¿¿Ôµ2010ä·Â] By: free2009 Date: Ҿѹ 27, 2011, 09:13:11 PM
äÁâ¤Ã«Í¿·ìÍêÍ¿¿ÔÈàÇÍÃìªÑè¹ÀÒÉÒ ä·Â 2010 32 ºÔ· ÅèÒÊØ´ áÍ礵ÔàÇ·¶ÒÇÃãªé¡Ñ¹ä»µÅÍ´...ÍѾഷ¼èÒ¹ÇÔ¹â´ÇìÍѾഷä´éÍÂèÒ§äÁèÁջѭËÒ ·´ÊͺáÅéÇ !  »ÃСͺ仴éÇÂ

Microsoft Office Professional Plus 2010

Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft SharePoint Workspace
Microsoft OneNote
Microsoft OutLook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Publisher
Microsoft Word
Microsoft InfoPath

System Requirement

Computer and processor : 500-megahertz (MHz) processor or higher  1 gigahertz (GHz) required for Outlook with Business Contact Manager

Memory :  256 megabytes (MB) of RAM or higher  512 MB recommended for graphics features    ,     Outlook Instant Search    ,     Outlook with Business Contact Manager    ,     Communicator    ,     and certain advanced functionality

Hard disk :  3.5 gigabyte (GB) available disk space

Display :  1024 X 768 or higher-resolution monitor

Operating system :  Windows XP with Service Pack (SP) 3 (32-bit)    ,     Windows Vista with SP1 (32-bit or 64-bit)    ,     Windows Server 2003 R2 (32-bit or 64-bit) with MSXML 6.0 installed    ,     Windows Server 2008 or later (32-bit or 64-bit)    ,     Windows 7 (32-bit or 64-bit). Terminal Server and Windows on Windows (WOW) (which allows installing 32-bit versions of Office 2010 on 64-bit operating systems) are supported


·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part1 : http://www.duckload.com/dl/vutw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part2 : http://www.duckload.com/dl/svxw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part3 : http://www.duckload.com/dl/yQtw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part4 : http://www.duckload.com/dl/BQtw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part5 : http://www.duckload.com/dl/FKxw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 72.79 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm
·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : filesonic

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part1 : http://www.filesonic.com/file/127740791
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part2 : http://www.filesonic.com/file/130476571
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part3 : http://www.filesonic.com/file/127966931
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part4 : http://www.filesonic.com/file/127942191
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part5 : http://www.filesonic.com/file/127931461
¢¹Ò´ä¿Åì  : 72.79 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > http://www.freeloadza.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=5706&extra=page%3D1

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 3 : MediaFire

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part1 : http://ilix.in/BcRiM
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part2 : http://ilix.in/1VbGl
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part3 : http://ilix.in/RFYEK
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part4 : http://ilix.in/YBhpc
¢¹Ò´ä¿Åì  : 150 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part5 : http://ilix.in/iunEX
¢¹Ò´ä¿Åì  : 72.79 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ»Re: Microsoft office 2010 Thai Full + Activator v.1.052 [ÍÍ¿¿Ôµ2010ä·Â] By: chachacha Date: Ҥ 28, 2011, 08:25:27 PM
thank you krab

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve