Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Windows XP SP1 Original á·éà´ÔÁæäÁè»ÃѺáµè§ By: free2009 Date: չҤ 01, 2011, 11:29:44 PM


Windows XP Extreme Seven 2009 XGamer DX10 - SP3 - x86 Final -  May 2009

¢Í¹ÓàÍÒ Windows XP Extreme Seven 2009 XGamer DX10 - SP3 - x86 Final

¼ÙéÊÃéÒ§ Windows Extream  CyberMac  Cyber7  Cyber Live áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂæµÑÇ

µÑé§ãËéà»ç¹¤ÕÂìä·Â-Íѧ¡ÄÉáÅéǤÃѺ «Ö觷ÓÁÒÃͧÃѺä·ÂÍÂÙèáÅéÇ

¢éÍÁÙÅÍéÒ§ÍÔ§Extreme Seven 2009 XGamer DX10 - SP3 - x86 - Final"DirectX&reg  10 Preinstalled""Extreme Seven now supports ALL Languages and Keybroads""Extreme Seven now supports RAID/SATA drivers"RELEASE INFO

Release Date ...... May 2009

Program Type ..... OS

Platform ......... ....Windows XP Professional

Language ......... Multi-Language

Image Type ....... ISO

this is the 4/4 final edition of extreme seven 2009 it is the XGamer DX10 edition with new appz and some windows 7 look a like appz.INSTALL NOTES

1. Unrar and burn with Nero/UltraISO

2. License Product key integrated.

3. fresh install only (NO UPGRADE}Themes Added:

SevenVGRC (Gamer Edition)Tweaks:

More treak reg files added (Gamers Tweaks)Driverpacks

MassStorageIntergated:

Google Chrome 0.3.154.0

Es XGamer Addon Pack

Firefox 3.0.6

VLC 0.9.2

Internet Explorer

Windows Media Player 11

WinRAR 3.71

DirectX 10

control panel addons

... And MoreMORE MIRRORS WILL BE POSTED SOON


·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload (ẺÅÔé§à´ÕÂǨº)

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.duckload.com/dl/nZHw2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 693.97 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : filesonic (ẺÅÔé§à´ÕÂǨº)

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.filesonic.com/file/139193561
¢¹Ò´ä¿Åì  : 693.97 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > http://www.freeloadza.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=5706&extra=page%3D1


·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 3 : saveufile

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part1 : http://ilix.in/DzGj5
¢¹Ò´ä¿Åì  : 450 MB

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´ part2 : http://ilix.in/xMlpU
¢¹Ò´ä¿Åì  : 250.87

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ»


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve