Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁ·´Êͺ CPU Åͧ´Ù´Õé By: free2009 Date: չҤ 09, 2011, 08:36:20 PM
â»Ãá¡ÃÁ cpuspeed

CPU Speed Professional 3.0.3.1 | 5.81MB â»Ãá¡ÃÁ ·´Êͺ¤ÇÒÁàÃçǢͧ CPU


This little program will measure the actual speed of your Intel or AMD processor.

CPU Speed Professional is a standalone application that measures the REAL speed of your Intel or AMD central processor unit (CPU). It features a stunning interface with elegant animations and screen transitions. Click the ‘Test My Speed’ button and watch as CPU Speed ramps up your computer’s processor to full throttle.

The MHz needle swings around a handsome ‘speedo’ style dial to display your cpu speed. Click the ‘Show CPU Details’ button to see more detailed information about your system, including cpu manufacturer, published speed, memory configuration and more. After you have tested your CPU speed, you can choose to submit the result to the CPU speed online ranking site so that you can compare your speed with other ones from around the world.·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 1 : Duckload

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.duckload.com/dl/zQmu2
¢¹Ò´ä¿Åì  : 1.67 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  http://www.duckload.ob.tc/ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´.htm

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 2 : Filekeen

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://filekeen.com/snv97v04ojbx/49.setupcpuspeedpro.rar.html
¢¹Ò´ä¿Åì  : 1.67 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > http://www.freeloadza.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=5782&extra=page%3D1

·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 3 : Filesonic

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.filesonic.com/file/183270211
¢¹Ò´ä¿Åì  : 1.67 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì  :  ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > http://www.freeloadza.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=5706&extra=page%3D1·Ò§àÅ×Í¡´ÒǹìâËÅ´·Õè 4 : MediaFire

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://ilix.in/mrWt3
¢¹Ò´ä¿Åì  : 1.67 MB

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ > ¶éÒÁÕÃÙ»µÑÇÍÑ¡ÉÃãËéãÊè ¡çãÊè仵ÒÁÃÙ»·ÕèàËç¹ áÅС´µÒÁÃÙ»


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve