Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Internet Download Manager v6.05 Build 10 àÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´ !! ÍѾഷ 28 ÁÕ.¤. 2011 By: unno Date: ¹ 01, 2011, 08:49:02 PM


What's new in version 6.05 build 10?(Released: Mar 28, 2011):
* Made a workaround to resolve compatibility problems of IDM network drivers with antiviral software drivers which caused some sites to load slowly in browsers

Internet Download Manager v6.05 Build 10 + Path + Key work 100%

âËÅ´àÅÂ

ªèÇÂâ¾Ê¢Íº¤Ø³à¾×èÍà»ç¹¡ÓÅѧã¨ã¹¤ÃÑ駵èÍæä»´éǹФÃѺ

ÂѧÁÕÍÕ¡à¾Õº·Õè¹Õé¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve