Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ImTOO DVD Audio Ripper v6.5.5.0426 â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿Åì àÊÕ§ ¤ÁªÑ´¡ÇèÒà´ÔÁ ä¿ÅìàÅç¡ By: playnewstop Date: Զع¹ 04, 2011, 09:36:33 PM

ImTOO DVD Audio Ripper v6.5.5.0426 Multilanguage-LAXiTY | 32 Mb
DVD Audio Ripper is a DVD audio extractor and DVD to MP3 converter to rip audio from DVD, rip DVD sound to MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, OGG, RA and SUN AU formats. Using DVD Audio Ripper, you can extract DVD audio, rip DVD movie soundtrack and subtitle to MP3 file and rip DVD sound to WAV with complete sound effects.

DVD Audio Ripper is a DVD audio extractor and DVD to MP3 ripper, which can extract audio from DVD movie, rip the classical dialogue and rip DVD movie audio to MP3, WMA, WAV, AAC, AC3, OGG, RA and SUN AU formats.
As a DVD audio extractor, DVD Audio Ripper extracts favorite music from DVD movies for playback on popular MP3 players like iPod, iPhone, PSP, Zune.
Besides converting DVD to audio, the DVD audio ripper allows you to select audio track and subtitle, rip DVD audio clips and adjust video and audio parameters like bit rate, sample rate.

http://www.duckload.com/dl/2gvp2


ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´àÇ纹Õé¹Ð¤ÃѺ¾ÃéÍÁID ¾ÃÕàÁÕèÂÁ âËÅ´à·èÒà¹çµ¤Ø³ ::Duckload

ÇÔ¸ÕâËŴẺ¸ÃÃÁ´Ò+¾ÃÕàÁÕèÂÁ¾ÃéÍÁ¤ÕÂì âËÅ´áÃ§æ ¢Í§à»ç´55+ CLICK <<<

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve