Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ProgDVB Professional Edition v6.72.5 - â»Ãá¡ÃÁ·Õè´Õ·ÕèÊش㹡ÒôÙâ·Ã·Ñȹì¿Ñ§ÇÔ·ÂØ By: playnewstop Date: Ҥ 15, 2011, 08:07:30 PM
ProgDVB Professional Edition v6.72.5 | 14 Mb
ProgDVB Professional Edition -- ¶×Íà»ç¹Ë¹Öè§ã¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè´Õ·ÕèÊش㹡ÒôÙâ·Ã·ÑȹìáÅпѧÇÔ·ÂØ´Ô¨ÔµÍÅ ÃͧÃѺ DVBkart à»ç¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òúѹ·Ö¡ÃÒ¡ÒÃâ·Ã·Ñȹì TimeShift ¤Ø³ÅѡɳР(´ÙÅèÒªéÒ) ·ÕèªèÇÂãËéªèͧÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈã¹à¤Ã×Í¢èÒ·Õè·Ó§Ò¹¡Ñº¤ÓºÃÃÂÒÂ, â·ÃÊÒÃ, EQ, ÏÅÏ

Key features:
* HDTV support including H.264/AVC (only for Professional)
* View more than one channel at a time (Professional)
* Support for most DVB, ISDB-T and ATSC devices including DiSEqC and CAM functions
* Supports deferred viewing (Timeshift)
* EQ
* Write to file
* Program Guide (EPG, XmlTV, JTV)
* Teletext
* Subtitles
* Broadcast channels to network
* Skins for OSD and GUI
* All Russian interface


Download - http://adf.ly/3DRnw


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve