Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
àÍÒ㨤¹ãªé XP à»ÅÕè¹˹éÒµÒ»ØèÁà¾ÔèÁàÊÕ§ãËéàËÁ×͹ 7 ÊǤÃѺ By: playnewstop Date: Ҥ 22, 2011, 06:37:51 PM
Windows 7 Volume Mod For Windows XP
OS : Windows XP | Year : 2011 | 2 MBThis version has many changes including fixed bugs. The size of the mini volume is now bigger, just like in seven, there are also new images.

Changelog:

Optimized space between items making the window more compact

New "default" sound icon instead of windows flag

New sound button image

Higher mini volume control with other changes

Slightly moved mute checkbox

© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3LUaI


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve