Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
CyberLink PowerDVD Ultra 11.0.2211.53 - ¾ÃéÍÁ Active ãªéä´éµÅÍ´¡ÒÅ [MF] By: free2009 Date: Ҥ 23, 2011, 05:11:24 PM
CyberLink PowerDVD Ultra 11.0.2211.53 Multilanguage | 127.18 MB
PowerDVD 11 à»ç¹ÊØ´ÂÍ´à¤Ã×èͧàÅè¹Ê×èÍÊÒ¡Å·Õè¢ÂÒ»ÃÐʺ¡Òóì¡ÒÃÃѺªÁÀҾ¹µÃì¢Í§¤Ø³à¡Ô¹à¾Õ§á¤è àÅè¹á¼è¹ Blu - ray, DVD, ä¿ÅìÇÔ´ÕâÍ, à¾Å§, áÅе͹¹Õé¤Ø³ÂѧÊÒÁÒö´ÙÀÒ¾·Ñé§ËÁ´¨Ò¡¼ÙéàÅè¹ÊÒ¡ÅÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ àª×èÍÁµè͡ѺÍØ»¡Ã³ì´Ô¨ÔµÍÅ·Õèà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³¡Ñº apps ãËÁèÊÓËÃѺ iPhone iPad ¢Í§¤Ø³áÅÐÍØ»¡Ã³ì Android ·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å PowerDVD 11 ʵÃÕÁà¹×éÍËÒ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³ì¢Í§¤Ø³à«ÔÃì¿àÇÍÃì DLNA ÊÁÒÃì·ËÃ×ÍàÁ¦ä»Âѧà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅлÅèÍÂãËéà·¤â¹âÅÂÕ TrueTheater ÍѾà¡Ã´Ê×èͧ͢¤Ø³»ÃÐʺ¡Òóì´Ô¨ÔµÍŢͧ¤Ø³

Play Any Media – movies, videos, photos & music
- Ultimate Blu-ray player and Blu-ray 3D movie experience with support for CPU/GPU hardware acceleration for superb playback quality.
- Ultra-fast Instant Seek to search for the movie scene you want to watch on your DVDs.
- Vast Video format support lets you play almost every video file, including MKV (H.264), FLV (H.264), WTV, 3GP and 3G2 files.
- Play Photos in Slideshows. You can enjoy photos stored on your PC, smart device or DLNA server, or from Facebook and Flickr.
- Best Music Player that organizes and plays your music collection from your Windows 7 music library.

Upgrade Your Media Experience with TrueTheater®
- Enhance Quality of ALL Your Media. Whether it’s a video on your PC, from your network devices or from Youtube, PowerDVD 11 upscales to HD–like quality for ultimate enjoyment.
- Play 2D content in 3D. Apply Truetheater 3D to your DVDs, videos and photos. Relive your content with realism and depth.
- Perfect home videos. Stabilize shaky videos, remove noise and enhance brightness and details, PowerDVD 11 makes your videos look great.

Enjoy PowerDVD with Your Smart Devices
- New smart device app, PowerDVD Remote*, offers even more ways for you to enjoy your digital entertainment.
- Turn smart devices to Remote Control for your PowerDVD 11 Blu-ray player, DVD movies, videos, music and photos with a tap of your finger.
- Play Media from Devices to PowerDVD. With PowerDVD Remote you can easily watch and save all of your media from phone to PC wirelessly through the home network.
- Support for Apple & Android Devices. Supports the Apple iPhone, iPad and iPod Touch, along with Android-based phones and tablets.

Your Social Media Hub – for Youtube, Facebook and Flickr
- Watch videos from Youtube – Easily access your videos, favorites, subscribers and movie trailers on YouTube. Upload your videos directly from PowerDVD.
- Access photos from Facebook and Flickr – View your own photos or friends' photos in animated slideshows. Comment on photos and download to your desktop.
- Get movie info from MoovieLive – Access information of the movie you are watching, rate and review movies and collect your favorites.

PowerDVD To-Go - enjoy your Media wherever you go
- Companion software MediaEspresso lets you convert and transfer your media from PCs to portables.
- Smart Detect & Direct Sync. MediaEspresso automatically selects the right format for your smart phones, game consoles and other media players.
- Ultra Fast Media Conversion. Support for leading CPU/GPU hardware acceleration means transferring hours of videos can be done in much less time.

Enjoy Blu-ray, Blu-ray 3D, Videos, Photos and Music, too
PowerDVD 11 is much more than just a movie player – it’s the perfect universal media player for all your entertainment needs. Play any movie, video or music file or view photos stored locally, online or on other devices all from within the one powerful application.

Brilliant Blu-ray & DVD Movies
PowerDVD 11 delivers the smoothest movie playback with its optimization for leading CPU/GPU technologies including 2nd generation Intel Core processors, AMD and NVIDIA. Leveraging the full power of your graphics hardware results in superb playback quality and reduced loading on your PC’s own system resources.

Also featuring new Instant Seek for fast search of movie scenes you want to watch on a DVD disc.

The Next Dimension in Blu-ray: Blu-ray 3D
Blu-ray 3D is now a reality. With vivid dimensions in picture depth and crystal-clear images that leap out of your screen, you will be fully immersed in the movies. Try out the hi-def 3D experience in your own home with PowerDVD11.

And PowerDVD 11 Cinema Mode now also features an entirely 3D user interface for your 3D titles so that you can immerse yourself in the 3D experience from start to finish!

Enjoy HD Audio* for Your HD Movies
Match your visual experience with the best audio available. Experience crisp audio with lossless pass-through for Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio. Support for HDMI 1.4 allows simultaneous transfer of multi-channel high-definition audio using one hassle-free cable.

Vast Video Playback Support
PowerDVD 11 is the ultimate player for the viewing of HD video on your PC. Whether you're playing back AVCHD format home videos captured on your camcorder, or MKV & FLV files you've downloaded online, PowerDVD lets you play it back flawlessly.

View Photos in Animated Slideshows
PowerDVD 11’s new photo feature is so much more than just a viewer. Not only can you view photos stored on your PC, smart device or DLNA server, you can also check out images from Facebook and Flickr – all in the one convenient place.

And if you’re a fan of animated photo slideshows, PowerDVD 11 will put both 2D and 3D productions together for you at the click of a button.

Enjoy Favorite Music Playlists
With support for Windows 7 music library, PowerDVD 11 can sort your favorite music by title, album, artist, genre, length or size. Enjoy your favorite music tracks with easy-to-make playlists and if you enjoy a background soundtrack to your photo browsing,simply select whatever music you’re in the mood for then navigate to the “Photos” tab and browse through your images with an audio accompaniment.

What's new in CyberLink PowerDVD 11:
- Playback recorded 3D TV (ISDB-T Standard) NEW
- 3D Photo support (MPO/JPS) NEW
- Instant Seek for DVD movies NEW
- Photo viewing (JPG/BMP/TIFF/RAW/PNG) NEW
- TrueTheater 3D for photos NEW
- TrueTheater 3D on photos from Facebook/ Flickr NEW
- TrueTheater Enhancement of videos streaming from smart devices/DLNA servers/YouTube NEW
- PowerDVD Remote app (iPhone/Android) NEW
- Streaming video**/photo from app NEW
- Touch pad gesture control from app NEW
- Download video/photo from app NEW
- YouTube video playback NEW
- Facebook, Flickr playback & download NEW
- Add comments to Facebook/Flickr photos NEW
- Upload 3D video to YouTube NEW
- Stream content with DTCP-IP protection NEW

à¤Ã´Ôµ : www.mediafireth.com

ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´  : http://www.mediafire.com/?44cw8aosfacvegw


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve