Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
4Videosoft HD Converter 5.0.8 - á»Å§ä¿Åì¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ ÍÂÒ¡ä´éä¿Åì¹ÒÁÊ¡ØÅÍÐäèѴæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 03, 2011, 07:51:36 PM
4Videosoft HD Converter 5.0.8 | 21.3 MB


4Videosoft HD Converter, ¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙÇÔ´ÕâÍ HD º¹ÍØ»¡Ã³ì¾¡¾Ò¢Í§¤Ø³ ÁѹÁÕÇÔ¸ÕÍÂèÒ§àµçÁÃٻẺáÅж١µéͧ㹡ÒÃá»Å§ TS HD, HD àÍçÁ·ÕàÍ, HD M2TS, HD MPEG ÇÔ´ÕâÍáÅÐÇÔ´ÕâÍ·ÑèÇä»ÇÔ´ÕâÍ HD á»Å§ÇÔ´Õâ͹Õé HD à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá»Å§ã¹ËÁÙèÇÔ´ÕâÍ·ÑèÇä»àªè¹ WMV, ASF, MKV, AVI, 3GP, 3G2, FLV, MPV, VOB, áÅÐÍ×è¹ æ

4Videosoft HD Converter assists you to convert HD video and general video and all popular audios to AAC, AC3, MP3, M4A, MP2 audios for your music listening. The multiple editing capabilities enable you to adjust video quality to get the optimized videos, like setting video effect, joining videos together, trimming clips from video, cropping video, watermarking video and more.

Convert among HD videos, HD videos to SD videos
Convert among general videos
Get music from HD videos and general videos or convert audio to audio
Multiple editing functions
© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3WJjo


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve