Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Total Video Converter 3.4.10 - ÊÁª×è͡Ѻ â»Ãá¡ÃÁá»Å§ä¿ÅìÊÒþѴ ¤Ãͺ¨Ñ¡ÇÒŤÃѺ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 06, 2011, 07:11:00 PM
Total Video Converter 3.4.10.4239 Multilanguage SoftwareTotal Video Converter  ¨ÐªèÇÂãËé¤Ø³ä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇá»Å§ÃÐËÇèÒ§ä¿ÅìÇÔ´Õâ͵èÒ§æà¾×èÍà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÑºÀҾ¹µÃì·Õè¤Ø³ª×蹪ͺËÃ×ÍÇÔ´ÕâÍà¾Å§º¹ÍØ»¡Ã³ì¾¡¾Òâ·ÃÈѾ·ìÁ×Ͷ×Í, MP4 Player, ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÊèǹºØ¤¤Å, â·Ã·Ñȹì, YouTube áÅÐÍ×è¹ æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊдǡ ÇÔ´ÕâÍà¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃá»Å§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃá»Å§ÇÔ´ÕâÍÃÐËÇèÒ§ªèǧ¡ÇéÒ§¢Í§ÃٻẺÇÔ´ÕâÍÃÇÁ·Ñé§ AVI, Xvid, DivX, H.264, MP4, 3GP, MKV, WMV, RM, FLV, MOV, ÏÅÏá»Å§ÇÔ´ÕâÍ·Õè¹èÒµ×è¹µÒµ×è¹ã¨äÁèà¾Õ§à»ç¹·Õè§èÒµèÍ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒÃá»Å§ÀҾ¹µÃì áµèÂѧà»ç¹á»Å§àÊÕ§·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾«Öè§ÊÒÁÒöá»Å§ÃÐËÇèÒ§ä¿ÅìàÊÕ§àªè¹ MP3, AAC, AC3, WAV, WMA, ÏÅÏ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÊÒÁÒöá¡àÊÕ§¨Ò¡ÇÔ´ÕâÍáÅÐ ÇÔ´ÕâÍà¾Å§â´Âà¾Õ§äÁè¡Õè¤ÅÔ¡ á»Å§ÇÔ´ÕâÍ·Ñé§ËÁ´ Bigasoft ʹѺʹع¡ÒÃàÅ蹺¹¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ·Õè´Õ¢Í§ÍØ»¡Ã³ì´Ô¨ÔµÍÅÃÇÁ·Ñé§ iPod, iPhone, BlackBerry, Apple TV, Zune, PSP, PS3, Pocket PC, Creative Zen, Xbox, Archos áÅÐÍ×è¹ æ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕÇÔ´ÕâÍ¡ÒÃá»Å§à¤Ã×èͧÁ×ÍÍ๡»ÃÐʧ¤ì·ÕèÊÒÁÒö»ÃѺ¼ÅÇÔ´ÕâÍ·Õèµéͧ¡ÒõѴÇÔ´ÕâÍ, µÑ´, àÅçÁ, ¼ÊÒ¹, ¤ÅÔ»áÅÐÍ×è¹ æ à¾×è͵ͺʹͧ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò÷ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹·Ñé§ËÁ´¢Í§¤Ø³Key Features

Convert video format
Easily convert any video format to MP4, 3GP, AVI, Xvid, DivX, H.264, MKV, WMV, RM, FLV, MOV, etc. It can be used as avi converter, mp4 converter, 3gp converter and so on.

Digital playback devices support
Convert all kinds of videos to mobile videos which can be watched on various digital playback devices like cell phone, PDA, PSP, iPod, iPhone, BlackBerry, Xbox, Xbox360, PS3, Archos, Creative Zen, iRiver, television, Apple TV, personal computer and so on.

Convert audio files
Convert between audio files like MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, M4A, RA, AC3, MP2, AIFF, AMR and so on.

Extract audio from video
Rip music from your favorite movie or music video to listen whenever you like.

Capture picture from video
Take video snapshot to capture a certain scene in the video as you like.

Movie effect support
Adjust output video effects like cut video into small pieces, remove black edge of movie.

Preview before conversion

Extremely fast conversion speed

Batch conversion
Convert multiple files at a time to save your time. Moreover, it can turn into a great video joiner to merge them into a complete one.

Easy to use
By super easy and intuitive user interface, only 3 steps, and you can easily enjoy favorite movie wherever you are.

Multi-language support
Provides chooses including English, German, French, Chinese and Japanese now.
© WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3aERv

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve