Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Swan Paradise Screensaver - ¾Ñ¡ÊÒµҡѹ˹èÍÂàÃçÇ à¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡Ѻ¸ÃÃÁªÒµÔÊÇÂæ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 15, 2011, 12:32:44 PM
Swan Paradise Screensaver | 13.1 MBµÍ¹¹Õé·ÕèÁռšÃзºáÅÐàÊÕ§Íѹµ×è¹µÒµ×è¹ã¨! à¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡Ѻ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊǧÒÁáÅÐÁËÑȨÃÃÂìàÅ硹éÍÂÊ¡Ãչ૿àÇÍÃì·ÕèàµçÁÃٻẺ¢Í§ªÕÇÔµ¹Õé âͺ¡Í´ÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁáË觤ÇÒÁà§Õºʧº´Ù˧ÊìÇèÒ¹éÓáÅмÕàÊ×éͺԹÍÂÙèã¹Ë¹éҨͧ͢¤Ø³ Ê¡Ãչ૿àÇÍÃì¹Õéà»ç¹¾ÔàÈÉà¾×èÍ¡Òþѡ¼è͹ã¹àÇÅÒã´ æFeature :

*** 3 Beautiful Scenes.
*** High Quality Image and Effects.
*** Realistic animation.
*** High Quality Relaxing Music.
*** Full install/uninstall support.

OS: Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000, 98, Me, NT

Howto Install Screensavers On Windows Vista / 7
Right-click in the program installer, and then click Run As Administrator

install instruction...........

just run the setup and install the program

Have fun........!!!!!!!!!
•By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - http://adf.ly/3iqfq

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve