Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
WinRAR 4.1 - ᵡä¿ÅìÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ ÍÑ´ä¿Åìä´éàÅç¡¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁᵡä¿Åì¡çàÃçÇÁÒ¡ By: playnewstop Date: Ȩԡ¹ 22, 2011, 09:40:06 PM
WinRAR 4.10 Beta 4 (x86/x64)â»Ãá¡ÃÁ WinRAR 4.0.0 Final à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õèãªé㹡ÒúպÍÑ´·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾẺÃÇÁ¿Ñ§¡ìªÑ¹ à¾×èͪèÇÂãËé¤Ø³¨Ñ´ÃÐàºÕº¡Ñºä¿Åì¢Í§¤Ø³ãËéÁÕ¢¹Ò´·ÕèàÅç¡Å§, Winrar ʹѺʹعÃٻẺ¡ÒúպÍÑ´·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ·Ñé§ËÁ´ àªè¹ RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z áÅÐ 7-Zip «Öè§Áѹ¨ÐàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺá¿éÁÁÑŵÔÁÕà´Õ ¾ÃéÍÁ¿Ñ§¡ìªÑ蹡Òè´¨ÓẺÍѵâ¹ÁÑµÔ áÅÐàÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒúպÍÑ´´Õ·ÕèÊØ´´éÇÂÍÑÅ¡ÍÃÔ·ÖÁ¡ÒúպÍÑ´¾ÔàÈÉÊÓËÃѺÁÑŵÔÁÕ à´ÕÂä¿ÅìÍÕ¡´éÇ Áѹ¨Ö§ªèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöá¡à¡çºà»ç¹ä´Ã¿ì¢éÍÁÙÅ·ÕèᡵèÒ§ËÒ¡ä´é§èÒ áÅÐÂѧàËÁÒÐÊÓËÃѺÊ觢éÍÁÙżèÒ¹àÇ纴éÇ¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊẺ 128 ºÔµ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÅÒÂà«ç¹µì·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéͧ¡è͹Êè§ÍÍ¡ä» ÊÓËÃѺã¤Ã·ÕèÂѧäÁèÁÕâ»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺºÕºä¿ÅìãËéàÅç¡Å§ ¡ç´ÒǹìâËÅ´â»Ãá¡ÃÁ¹Õéä»ãªéä´éàŤÃѺ
Features of WinRAR:

- Using WinRAR puts you ahead of the crowd when it comes to compression by consistently making smaller archives than the competition, saving disk space and transmission costs.
- WinRAR provides complete support for RAR and ZIP archives and is able to unpack CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z archives.
- WinRAR offers a graphic interactive interface utilizing mouse and menus as well as the command line interface.
- WinRAR is easier to use than many other archivers with the inclusion of a special "Wizard" mode which allows instant access to the basic archiving functions through a simple question and answer procedure. This avoids confusion in the early stages of use.
- WinRAR offers you the benefit of industry strength archive encryption using AES (Advanced Encryption Standard) with a key of 128 bits.
- WinRAR supports files and archives up to 8,589 billion gigabytes in size. The number of archived files is, for all practical purposes, unlimited.
- WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives.
Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
- WinRAR features are constantly being developed to keep WinRAR ahead of the pack.

Home Page - http://www.rarlab.com/
Theme Pack - http://www.rarlab.com/themes.htm
• By AngryDL
Downlaod Mediafire

Winrar4.10 Beta 4 x32.exe
Winrar4.10 Beta 4 x64.exe
Winrar4.10 Beta 4 + Key

Re: WinRAR 4.1 - ᵡä¿ÅìÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ ÍÑ´ä¿Åìä´éàÅç¡¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁᵡä¿Åì¡çàÃçÇÁÒ¡ By: travel alone Date: Ҥ 20, 2012, 05:18:45 PM
¢Íº¤Ø³¹Ð

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve