Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Total Video Converter 3.5.16.4351 - á»Å§ä¿Åì¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ ÃͧÃѺ·Ø¡ª¹Ô´ By: playnewstop Date: ѹҤ 03, 2011, 02:14:02 PM
Bigasoft Total Video Converter 3.5.16.4351 | 10.1 MB
Total Video Converter 3.61 à»ç¹â»Ãá¡ÃÁá»Å§ÇÔ´ÕâÍÊÓËÃѺà¤Ã×èͧàÅè¹ÇÔ´ÕâÍàÅè¹ä¿Åì 3gp, mp4, PSP, PS3, iPod, iPhone etc áÅÐ VCD ËÃ×Í DVD ÂѧàÅè¹, XBOX360 Total Video Converter á»Å§ÇÔ´ÕâÍ·Ø¡ä¿Åì 3GP, MP4, PSP, iPod, SWF, FLV, AVCHD, Blu - Ray, DVD, VCD, AVI Total Video Converter à»ç¹â«ÅÙªÑè¹·ÕèÊÁºÙóìÊÓËÃѺ¡ÒÃá»Å§ÇÔ´ÕâÍ·ÕèʹѺʹع¡ÒÃÍèÒ¹¡ÒÃàÅè¹·Ø¡ª¹Ô´ÇÔ´ÕâÍ àÊÕ§ÃٻẺáÅÐá»Å§ãËéà»ç¹ÃٻẺÇÔ´ÕâÍÂÍ´¹ÔÂÁ áÅéÇÊÒÁÒöµÑ´à¾Å§ ËÃ×Í ÇÔ´ÕâÍä´éÍÕ¡´éÇÂ
Key Features
Convert video format
Easily convert any video format to MP4, 3GP, AVI, Xvid, DivX, H.264, MKV, WMV, RM, FLV, MOV, etc. It can be used as avi converter, mp4 converter, 3gp converter and so on.

Digital playback devices support
Convert all kinds of videos to mobile videos which can be watched on various digital playback devices like cell phone, PDA, PSP, iPod, iPhone, BlackBerry, Xbox, Xbox360, PS3, Archos, Creative Zen, iRiver, television, Apple TV, personal computer and so on.

Convert audio files
Convert between audio files like MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, APE, M4A, RA, AC3, MP2, AIFF, AMR and so on.

Extract audio from video
Rip music from your favorite movie or music video to listen whenever you like.

Capture picture from video
Take video snapshot to capture a certain scene in the video as you like.

Movie effect support
Adjust output video effects like cut video into small pieces, remove black edge of movie.
Preview before conversion
Extremely fast conversion speed

Batch conversion
Convert multiple files at a time to save your time. Moreover, it can turn into a great video joiner to merge them into a complete one.

Easy to use
By super easy and intuitive user interface, only 3 steps, and you can easily enjoy favorite movie wherever you are.

Multi-language support
Provides chooses including English, German, French, Chinese and Japanese now.
• +3% Recovery record
• By WyVernOrm
Downlaod Mediafire - Total Video Converter 3.5.16.4351

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve