Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: nano2ra Date: Ҥ 19, 2012, 02:52:36 AM
  [MF][TF] â»Ãá¡ÃÁàªç¤ÎÒÃì´´ÔÊ 2012 ÍÂèÒÃÍãËé¾Ñ§

Features:
    Check Hard Disks for Errors
      CheckDrive offers you an easy way of checking your PCs hard drives for errors. Those errors can be fixed immediately if you like.
    *
      Shows Drive Information
      CheckDrive shows info about your drives and determins if your hard drive needs to be cleaned or defragmented.
          o Detects current fragmentation of your hard drives
          o Shows the amount of garbage on your disks
    *
      AbEasy
      Offers a user-friendly GUI.
    *
      Our Plus: 16 Years of Experience!
      We are experts in computer science. We have over 16 years of experience with creating software. - You'll have to search very hard to find another IT company that can offer this amount of experience and quality.
Download ÊÒÁÒö´ÒǹìâËÅ´á·¹¡Ñ¹ä´é㹡óշÕèä¿ÅìàÊÕÂ
: Select All | Copy To Clipboard
http://www.mediafire.com/?qb4p2suxecc5y6x
http://www.tempfiles.net/download/201111/219025/Check-Drive-2012-honggame.html


ÍÂèÒÅ×Á! ¢Íº¤Ø³·Ø¡¤ÃÑ駡è͹´ÒǹìâËÅ´
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: bellgame Date: Ҥ 19, 2012, 01:15:03 PM
thk
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: chat18 Date: Ҥ 21, 2012, 09:41:42 AM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: asiasud Date: Ҿѹ 05, 2012, 12:20:35 PM
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ 021 021
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: blackmask Date: Ҿѹ 07, 2012, 11:16:32 AM
 039
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: vichien Date: Ҿѹ 12, 2012, 12:55:11 AM
 078 056 078
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: kobnon Date: Ҿѹ 19, 2012, 11:42:11 AM
thank
Re: ÎÒÃì´´Ôʢͧ¤Ø³¡ÓÅѧ¨Ð¾Ñ§ËÃ×Í»ÅèÒÇ ·ÓäÁäÁèÅͧãªé Checkdrive 2012 «èÍÁÅèÐ By: kobnon Date: չҤ 21, 2012, 08:32:50 AM
thank

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve