Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
McAfee AVERT Stinger 10.2.0.888 Portable - â»Ãá¡ÃÁ ¡Ó¨Ñ´äÇÃÑÊ©ºÑº¾¡¾Ò By: playnewstop Date: ѹҤ 02, 2012, 11:06:31 PM
McAfee AVERT Stinger à»ç¹ à¤Ã×èͧÁ×ÍÊÓËÃѺãªé㹡ÒõÃǨ¨ÑºáÅСӨѴäÇÃÑÊẺ Stand-alone ¨Ò¡ McAfee â´ÂÊÒÁÒö¡Ó¨Ñ´äÇÃÑʤÍÁ¾ÔÇàµÍÃìÊÒ¾ѹ¸ØìµèÒ§æ ¨Ó¹Ç¹ 1,370 µÑÇ    
AVERT Stinger is a stand-alone utility used to detect and remove specific viruses. It is not a substitute for full anti-virus protection, but rather a tool to assist administrators and users when dealing with an infected system. Stinger utilizes next generation scan engine technology, including process scanning, digitally signed DAT files, and scan performance optimizations.

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
McAfee AVERT Stinger 10.2.0.888 Portable

Downlaod Mediafire
McAfee AVERT Stinger 10.2.0.888 Portable

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve