Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Splash Lite 1.8.1 - â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ ÊÒþѴ»ÃÐ⪹ìµÑÇàÅç¡ãªé´ÕàËÁ×͹ GOM By: playnewstop Date: ѹҤ 09, 2012, 03:15:52 AM


Splash Lite 1.8.1 | 11.0 MB

Splash - media player, whose work is optimized for playback of high definition video. Its special feature is the ability to watch digital channels television standard DVB-T. Easy and enjoyable to use program helps make comfortable and stylish interface. The program successfully uses all the benefits of Intel ® Quick and NVIDIA ® CUDA ™. Get more pleasure from watching high-definition video in various genres.

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
Splash Lite 1.8.1

Downlaod Mediafire

Splash Lite 1.8.1

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve