Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Tera Copy Pro 2.3 Beta 2 - ªèÇ¡êÍ»»Õéä¿Åì ¤ÇÒÁàÃçÇ 10x By: playnewstop Date: Ҥ 18, 2013, 11:46:28 PM

Tera Copy Pro 2.3 Beta 2 2013 Final with Serials-FileList | 2.78 MB
TeraCopy is a compact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, providing the user a lot of features:

Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
Pause and resume file transfers. Pause copy process at any time to free up system resources and continue with a single click.
Error recovery. In case of copy error, TeraCopy will try several times and in the worse case just skips the file, not terminating the entire transfer.
Interactive file list. TeraCopy shows failed file transfers and lets you fix the problem and recopy only problem files.
Shell integration. TeraCopy can completely replace Explorer copy and move functions, allowing you work with files as usual.

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod Putlocker
Tera Copy Pro 2.3 Beta 2

Downlaod Zippyshare
Tera Copy Pro 2.3 Beta 2

Downlaod Uploadcore
Tera Copy Pro 2.3 Beta 2

Downlaod Depositfiles
Tera Copy Pro 2.3 Beta 2

Downlaod Mediafire

Tera Copy Pro 2.3 Beta 2


»Å.âËÅ´á·¹¡Ñ¹ä´é·Ø¡ä¿Åì¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.à¤Ã´ÔµäÁèµéͧ ÍѾ´éÇÂ㨤ÃѺ ¢Íº¤Ø³¡Ñ¹¡ç¾Í

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve