Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
VLC Media Player 2.1.0 20130101 + Portable + Skin - â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÊÒþѴ»ÃÐ⪹ì By: playnewstop Date: Ҥ 18, 2013, 11:56:50 PM

VLC Media Player 2.1.0 20130101 + Portable | 20.91/29.1 Mb


VLC (initially VideoLAN Client) Media Player is a highly portable multi-platform multimedia player for various audio and Video formats (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, Ogg, OGM, MOV, wma, wmv...) as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols. The VideoLAN project targets multimedia streaming of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 and DivX files, DVDs, digital satellite channels, digital terrestial television channels and live videos on a high-bandwidth IPv4 or IPv6 network in unicast or multicast under many OSes. VideoLAN also features a cross-platform multimedia player, VLC, which can be used to read the stream from the network or display video read locally on the computer under all GNU/Linux flavours, all BSD flavours, Windows, Mac OS X, BeOS, Solaris, QNX...

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod Putlocker
VLC Media Player 2.1.0 20130101

Downlaod Zippyshare
VLC Media Player 2.1.0 20130101

Downlaod Uploadcore
VLC Media Player 2.1.0 20130101

Downlaod Depositfiles
VLC Media Player 2.1.0 20130101

Downlaod Mediafire

VLC Media Player 2.1.0 20130101


»Å.âËÅ´á·¹¡Ñ¹ä´é·Ø¡ä¿Åì¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.à¤Ã´ÔµäÁèµéͧ ÍѾ´éÇÂ㨤ÃѺ ¢Íº¤Ø³¡Ñ¹¡ç¾Í

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve