Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
BusinessCards MX 4.76 - â»Ãá¡ÃÁÍ͡Ẻ¹ÒÁºÑµÃÊÒþѴ¡ÇèÒ 100 Ẻ By: playnewstop Date: Ҥ 27, 2013, 12:15:20 AM

BusinessCards MX 4.76 - â»Ãá¡ÃÁÍ͡Ẻ¹ÒÁºÑµÃÊÒþѴ¡ÇèÒ 100 ẺThis program will help to design and print a professional business card. The interface of the program has been designed in such a way that even a beginning user will not have problems with using the program. The process of designing is based on inserting ready for use elements accessible in the program such as figures, images and the background, and freely shifting them on the prepared project. Another advantage of the program is the possibility of saving data about a company or people so that it can be used later while designing a business card. The program uses templates which you can prepare on your own, or you can use ready models , templates of business cards accessible in it. There are 400 examples of business card templates in the program.

• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod Putlocker
BusinessCards MX 4.76

Downlaod Uploadcore
BusinessCards MX 4.76

Downlaod 4shared
BusinessCards MX 4.76

Downlaod 180upload
BusinessCards MX 4.76

Downlaod Rapidshare
BusinessCards MX 4.76

Downlaod Zippyshare
BusinessCards MX 4.76

Downlaod Mediafire

BusinessCards MX 4.76


»Å.âËÅ´á·¹¡Ñ¹ä´é·Ø¡ä¿Åì¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.à¤Ã´ÔµäÁèµéͧ ÍѾ´éÇÂ㨤ÃѺ ¢Íº¤Ø³¡Ñ¹¡ç¾Í

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve