Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
CCleaner Professional/Business 4.13.4693 â»Ãá¡ÃÁÅéÒ§¢ÂРźä¿Åì ãËÁèÅèÒÊØ´ By: ea001 Date: Ҥ 14, 2014, 04:46:32 AM
CCleaner Professional/Business 4.13.4693 â»Ãá¡ÃÁÅéÒ§¢ÂРźä¿Åì ãËÁèÅèÒÊØ´Some features:
Optimization of the entire network with one computer.
Admin Client module for scanning the entire network of systems not covered in the search for later installation on each of the found custom module User Client.
Analysis of individual workstations or workgroups, as well as the entire network.
Full support for the Active Directory.
Manage one or multiple computers simultaneously.
Encryption of data in information sharing.
Support for networks of all sizes (from small to large).
Full control of the rules of purification.

Download!!! : http://q.gs/6lfuI

ËÁÒÂà赯 : â»Ãá¡ÃÁ·Ø¡µÑǼÁ¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒ àÇÍÃìªÑè¹ãËéãËÁè·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨ÐËÒä´é¹Ð¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Õè´ÒǹìâËÅ´ áÅеԴµÒÁ¹Ð¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve