Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Syncios 4.1.3 â»Ãá¡ÃÁ Syncios ÊÓËÃѺ«Ô§¤ì¢éÍÁÙÅÊÓËÃѺ¼Ùé·Õèãªé iOS à·èÒ¹Ñé¹ By: maining53 Date: Ҥ 18, 2014, 11:44:23 AM
Syncios 4.1.3  â»Ãá¡ÃÁ Syncios ÊÓËÃѺ«Ô§¤ì¢éÍÁÙÅÊÓËÃѺ¼Ùé·Õèãªé iOS à·èÒ¹Ñé¹ ÊÒÁÒö«Ô§¤ì¢éÍÁØÅä´é·Ø¡ÍÂèÒ§º¹ iOS äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ ä¿Åì¢éÍÁÙÅ à¾Å§ ÃÙ»ÀÒ¾ E-Book áÁéáµèá;Ï

Syncios is free but powerful iPad/iPhone/iPod to PC transfer which offers you ultimate solution for transferring media contents between iOS devices and PC. As an iOS device manager, Syncios can access to any file in iDevice like iPod touch, iPhone or iPad, helping you easily transfer and backup multimedia data including music, video, photo, E-book, apps, Podcast, Voice Memos, contacts, notes from iPod/iPhone/iPad to PC, as well as from PC to iPod/iPhone/iPad.
Syncios is not only quite easy to use, but also extremely handy to move files back and forth between iOS device and PC. You can convert your favorite music or ringtones to MP3, M4A, M4R, CAF, or convert video to MP4, M4V, MOV for enjoying on iPhone/iPod/iPad conveniently. What's more, easily manage your contact information of your iOS devices. With the latest Syncios, you can even make your own free ringtones for iPhone from your favorite music freely!
Download-Syncios 4.1.3

Wakudoki Dance Contest ‘ ¶Ö§ã¨¶Ö§ÍÒÃÁ³ì¾ÃéÍÁÅØé¹à»ç¹¼Ùé⪤´Õä»á´¹«ì¡Ñ¹µèÍ·Õè­Õè»Øè¹ ! #wakudoki

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve