Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AdwCleaner 4.001 â»Ãá¡ÃÁźä¿Åì AdwCleaner ÊÓËÃѺ¡Ó¨Ñ´ Ê»ÒÂáÇÃì áÍ´áÇÃì ·ÙźÒÃì By: maining53 Date: Ҥ 21, 2014, 08:37:48 PM
AdwCleaner 4.001  â»Ãá¡ÃÁźä¿Åì AdwCleaner ÊÓËÃѺ¡Ó¨Ñ´ Ê»ÒÂáÇÃì áÍ´áÇÃì ·ÙźÒÃì ÀÒÂã¹à¤Ã×èͧ

AdwCleaner is a program that searches for and deletes Adware, Toolbars, Potentially Unwanted Programs (PUP), and browser Hijackers from your computer.
By using AdwCleaner you can easily remove many of these types of programs that intefere with your computers normal operations and get a better user experience particularly while browsing the web.
AdwCleaner specializes in removing:
- Adware: Programs which have been installed that are running unwanted advertisements on your system.
- PUP's or Potentially Unwanted Program
- Toolbars
- Hijacker Home page, browser and advertisment hijackers.
For help using AdwCleaner check out our Malware removal guides or ask for help in our Majorgeeks Support Forums.
Download-AdwCleaner 4.001

Wakudoki Dance Contest‘¶Ö§ã¨¶Ö§ÍÒÃÁ³ì¾ÃéÍÁÅØé¹à»ç¹¼Ùé⪤´Õä»á´¹«ì¡Ñ¹µèÍ·Õè­Õè»Øè¹ ! #wakudoki

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve