Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Mp3tag 2.65a â»Ãá¡ÃÁ¨Ñ´¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍà¾Å§º¹à¤Ã×èͧâ·ÃÈѾÂì By: maining53 Date: Ҥ 27, 2014, 08:08:09 PM
Mp3tag 2.65a  â»Ãá¡ÃÁ¨Ñ´¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍà¾Å§ ·ÕèªèÇÂãËéà»ÅÕ蹪×èÍà¾Å§º¹à¤Ã×èͧâ·ÃÈѾ·ìµèÒ§æ ¨Ò¡ÀÒÉÒµèÒ§´ÒÇà»ç¹ÀÒÉÒä·Â ¾ÃéÍÁÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ ·Ñ駪×èÍÈÔŻԹ

Mp3tag is a powerful and yet easy-to-use tool to edit metadata (ID3, Vorbis Comments and APE) of common audio formats.
Mp3tag is a software that allows you to rename files based on the tag information and replace characters.
Mp3tag can rename files based on the tag information, replace characters or words from tags and filenames, import/export tag information, create playlists and more.
The program supports online freedb database lookups for selected files, allowing you to automatically gather proper tag information for select files or CDs.
Features:
Write ID3v1.1-, ID3v2-, APEv2-Tags and Vorbis Comments to multiple files at once
Automatically create playlists
Recursive subfolders support
Remove parts or the entire tag of multiple files
Rename files based on the tag information
Import tags from filenames
Format tags and filenames
Replace characters or words from tags and filenames
Regular Expressions
Export tag information to user-defined formats (like html, rtf, csv, xml)
Import tag information from an online database (also by text-search)
Import tag information from a local database
Mp3tag supports the following audio formats:
Advanced Audio Coding (aac)
Free Lossless Audio Codec (flac)
Monkey's Audio (ape)
Mpeg Layer 3 (mp3)
MPEG-4 (mp4 / m4a)
Musepack (mpc)
Ogg Vorbis (ogg)
OptimFROG (ofr)
OptimFROG DualStream (ofs)
Speex (spx)
True Audio (tta)
Windows Media Audio (wma)
WavPack (wv)
Download-Mp3tag 2.65a

¡ÅéÒÃÖà»ÅèÒ‘Wakudoki Dance Contest’¾ÃéÍÁªÔ§ÃÒ§ÇÑÅÊØ´¾ÔàÈÉ ä»-¡ÅѺ ­Õè»Øè¹ !! #wakudoki


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve